Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de personeelstekorten in de evenementensector.

Indiener(s)
Matteo Segers
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 999)

 
Datum ontvangst: 09/05/2022 Datum publicatie: 05/08/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/07/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/07/2022 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   
Eind april verschenen op diverse perssites verschillende artikelen die melding maakten van een ongezien personeelstekort in de evenementensector1. Nu het culturele leven weer op gang komt en het aantal evenementen toeneemt, vinden de bedrijven van de evenementensector amper het nodige personeel. Er kan worden gesteld dat de sector, die hard getroffen werd tijdens de crisis ten gevolge van het coronavirus, nog steeds de gevolgen ondervindt van de – noodzakelijke – maatregelen om de pandemie onder controle te krijgen.

Het tekort wordt immers verklaard door het feit dat veel technici zich hebben omgeschoold en van baan zijn veranderd toen ze tijdens de crisis op verplichte werkloosheid werden gesteld. Daardoor konden ze destijds in hun eigen onderhoud voorzien en gelet op de onzekerheid en instabiliteit van de situatie – er zij aan herinnerd dat de gezondheidscrisis nog niet helemaal voorbij is, aangezien er nieuwe varianten blijven opduiken en ons bedreigen - geven ze de voorkeur aan hun nieuwe baan.

Gelet op het gebrek aan gekwalificeerde professionals hebben de organisaties Event Confederation en Live 2020 een campagne #Backstageisback” gelanceerd op de sociale netwerken om "de voordelen van de beroepen in de sector onder de aandacht te brengen".

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  • Hebt u kennis genomen van de situatie in de evenementensector?

  • Hebt u bij Actiris en view.brussels cijfers opgevraagd over de jobaanbiedingen in de Brusselse evenementensector? Zo ja, kunt u die voorstellen?

  • Hebt u informatie ontvangen over de soorten profielen die door de evenementensector worden gezocht?

  • Hebt u kennis genomen van het initiatief #Backstageisback van de organisaties Event Confederation en Live 2020?

  • Hebt u rechtstreeks contact opgenomen met die organisaties of bent u door hen benaderd? Zo ja, wat waren de conclusies van uw ontmoeting?

  • Hebt u contacten gelegd met Actiris om de regeling Select Actiris te activeren, in het bijzonder voor de Brusselse  evenementensector? Die regeling, die jobaanbiedingen in de ondernemingen van een sector verzamelt en hen informeert over de diensten van Actiris en de steunmaatregelen bij aanwerving voor de werkgevers, lijkt zeer interessant voor de sector, die behoefte heeft aan informatie.

  • Heeft Bruxelles-Formation een actieplan opgesteld om tegemoet te komen aan de opleidingsbehoeften van nieuwe technici van de evenementensector?

1https://www.rtbf.be/article/le-secteur-de-l-evenementiel-face-a-une-penurie-de-personnel-a-lheure-de-son-redemarrage-10981681

 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag.

Inderdaad hebben sommige sectoren te maken gehad met onvervulde vacatures en de schaarste van beschikbare gekwalificeerde arbeidskrachten als gevolg van de ongekende Covid-crisis die we de afgelopen twee jaar hebben doorgemaakt.
De evenementensector is een van de sectoren die moeite hebben personeel te werven voor bepaalde functieprofielen tegen de achtergrond van het herstel na de Covid-crisis.
Deze situatie doet zich voor binnen een multifactoriële context die in overweging moeten nemen om effectief te kunnen reageren op de onvervulde vacatures.

In het afgelopen jaar, voor de periode van mei 2021 tot en met april 2022, zijn voor de Brusselse evenementensector 109 vacatures voor activiteiten op het gebied van de organisatie van vakbeurzen en congressen door Actiris opgenomen.

De activiteiten binnen de evenementensector zijn zeer heterogeen. De profielen die gevraagd worden door de bedrijven die werken binnen de organisatie van vakbeurzen en congressen zijn zeer divers: logistiek, horeca, beveiliging/bewaking, receptiepersoneel, enz.

Ik heb inderdaad kennisgenomen van het initiatief #Backstageisback dat is gestart door de organisaties Event Confederation en Live 2020. Het is uiterst belangrijk dat de federaties het initiatief tot dit type communicatie kunnen nemen, om bepaalde vooroordelen weg te nemen en te kunnen werken aan de aantrekkelijkheid van bepaalde beroepen in de sector.

Daarnaast heeft er op 10 maart een ontmoeting plaatsgevonden tussen Actiris en Event Confederation met als doel de samenwerkingen te optimaliseren. Bij die gelegenheid heeft Actiris zijn dienstenaanbod kunnen toelichten.

Ook is Event Confederation in contact gebracht met EFP (Espace Formation Pme).

Bovendien is Actiris uitgenodigd voor een webinar om de werkgevers in de sector te informeren over de manier waarop zij vacatures kunnen doorgeven, over de verschillende diensten en over de werkgelegenheids- en opleidingsmaatregelen in Brussel.

Tot slot is het plan opgevat om een specifiek evenement van het type ‘Banenbeurs voor de evenementensector’ te organiseren.

Actiris biedt de voorziening Select Actiris aan alle Brusselse bedrijven aan, inclusief de bedrijven die actief zijn in de evenementensector. Dit dienstenaanbod wordt voorgesteld voor contracten van minimaal halftime en minimaal 3 maanden, wat niet geldt voor alle contracten die in de evenementensector worden aangeboden. De volgende kanalen worden namelijk ook door de sector gebruikt: interim, studentencontracten, onderaannemers, enz.

En vanzelfsprekend verzekert Actiris de voorselectie van kandidaten voor alle door de sector gesubsidieerde contracten.

Voor 2022 biedt Bruxelles Formation
de volgende opleidingen aan in het gebied Cultuur en Uitvoerende kunsten:
· Job searchers (109 plaatsen, 5750 uur);
· Bedrijfsleiders (442 plaatsen, 107.437 uur);
· Medewerkers (15 plaatsen).

Als aanvulling op het bestaande aanbod is Bruxelles Formation van plan om in 2023 een opleidingsprogramma voor
‘productieassistent’ te starten (12 opleidingsplaatsen en 8 stageplaatsen).

In deze fase is niet gepland om een plan voor specifieke opleidingsprogramma’s in te voeren.
Ik blijf niettemin alert op de behoeften van het vakgebied om te zorgen dat alle manieren om steeds meer Brusselaren een functie te laten vervullen, worden benut.