Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het ter beschikking stellen van privé-garages voor het stallen van fietsen.

Indiener(s)
Julien Uyttendaele
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1314)

 
Datum ontvangst: 20/05/2022 Datum publicatie: 20/09/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 23/08/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/07/2022 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

Zoals wij in de commissie al vaak aangekaart hebben, is beveiligd parkeren een essentiële factor voor de ontwikkeling en duurzaamheid van het fietsen in al zijn vormen.

Sinds eind 2019 biedt CycloParking, een structuur die deel uitmaakt van parking.brussels, de eigenaars van garages de mogelijkheid om hun garage te verhuren en om te vormen tot "fietsenstalling"."1

Helaas blijkt - volgens parking.brussels zelf - de formule niet zo succesvol te zijn als verwacht. Vandaag worden immers slechts drie privégarages volgens dit systeem verhuurd. Toen ik u hierover vragen heb gesteld tijdens de commissievergadering van 14 januari 2020, ging het evenwel om  "vier garages".

Volgens de woordvoerder van parking.brussels zou het systeem onvoldoende bekend zijn en zou men alles in het werk stellen om het te promoten. Er zouden ook "communicatietools" ontwikkeld worden.

In antwoord op mijn vragen heeft u bevestigd dat "er geen specifieke stimulansen zijn voor de eigenaars. Het zou echter de bedoeling zijn om hun een vaste huurprijs aan te bieden die gebaseerd is op de marktprijs, alsook een variabel deel volgens het aantal abonnementen voor de garage in kwestie”.

Sinds 2021 zou er een platform2 bestaan dat 170 plaatsen telt en actief op zoek is naar locaties.

Deze speler is op het Brussels grondgebied3 verschenen en is ook aanwezig op de interactieve kaart van cycloparking.brussels.

Op het adres van roof wordt immers verwezen naar veel parkeerplaatsen en op de website roofed.be staat te lezen:

"Uw tweewielige parkeeroplossing, ROOF is de schakel tussen garagehouders die het maximale uit hun ruimte willen halen en fietsers die hun tweewielers veilig dicht bij huis willen parkeren.”

Voorts staat er een lijst 4 van beschikbare garages en parkeerplaatsen die groter is dan de drie garages die Cycloparking ter beschikking stelt en die in de pers vermeld worden . Dat doet vragen rijzen over de efficiëntie en relevantie van Cycloparking.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

 • Kunt u de cijfers bevestigen?

 • Welk communicatieplan werd sinds 2019 opgezet om het initiatief te ondersteunen en te promoten? Wat waren de doelstellingen? Wat zijn de resultaten?

 • Welke instrumenten werden ingevoerd om de efficiëntie van het initiatief te meten?

 • Welke personele en financiële middelen werden voor het project uitgetrokken?

 • Staan alle garages op de interactieve kaart van cycloparking.brussels?

 • Bestaat er een applicatieprogrammeringsinterface (API) waarmee derden kunnen verwijzen naar parkeerplaatsen op de kaart van Cycloparking? Zo ja, gaat het om een openbare API? Wie zijn de gebruikers? Hoeveel zijn het er?

 • Wat is de aard van de overeenkomsten tussen roof en cycloparking.brussels?

 • Hoe verklaart u het verschil in het aantal garages die door roof en cycloparking beheerd worden?

 • Zijn er stimulansen aangeboden aan de garagehouders? Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming voor de beveiliging en de plaatsing van fietsenrekken?

 • Hoe staat het met de projectoproep die in 2020 moest worden gelanceerd om het zoeken naar oplossingen te intensiveren en tegemoetkomingen voor te stellen naargelang van het vastgestelde ruimtepotentieel, waarvan u in uw antwoord spreekt?

 • Hoe verloopt de samenwerking met "de gemeenten (...) die zeer geïnteresseerd zijn in het project"?

1 Ro. Ma. 3 adresses en 3 ans: le flop total des parkings vélo dans les garages privés. L'Avenir, 17/05/2022

2 Charlotte Mikolajczak. Parquer son vélo en toute sécurité dans le garage de son voisin avec Roof. La Libre, 24/06/2021

3 P.M. Bruxelles: une nouvelle plateforme met en lien propriétaires de garages et cyclistes. RTBF.be 26/04/2021

4 https:/nl.roofed.be/locataire Brussel: een nieuw platform brengt garagehouders en fietsers met elkaar in contact

 
 
Antwoord    Parking.brussels beschouwt dit initiatief, dat beoogt ongebruikte privéruimtes te huren en in te richten als beveiligde fietsparkings, niet als een mislukking. Integendeel: het parkeeragentschap probeert, sinds het die bevoegdheid op 1 januari 2021 heeft overgenomen, de ontwikkeling van beveiligde fietsparkings in een stroomversnelling te brengen. Ter herinnering: parking.brussels heeft het beheer van Cycloparking op 1/1/2021 overgenomen van Cyclo vzw, die tot dan de touwtjes in handen had.
De huur van ongebruikte privéplaatsen van particulieren voor gebruik als beveiligde fietsparking is slechts één onderdeel van de algemene strategie van het Agentschap voor de ontwikkeling van beveiligde fietsparkings, die tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022 in totaal met 25% zijn toegenomen, van 3750 naar 4649 plaatsen.
Naast de grote parkings van de stations Beurs en De Brouckère, en naast de installatie van boxen (die een sterke toename kennen dankzij de vruchtbare samenwerking met de 17 partnergemeenten van parking.brussels daaromtrent - zo werden tussen januari en april dit jaar bijvoorbeeld nog 87 boxen geplaatst) biedt Cycloparking momenteel 24 beveiligde lokalen aan, waarvan 8 in parkings beheerd door BePark en inderdaad 3 bij particulieren.
Parking.brussels breidt dus zijn initiatieven op dit gebied uit, met name in samenwerking met de gemeenten.
Om zijn prestaties te verbeteren, heeft parking.brussels binnen zijn off-streetdienst een pool exploitatie en een pool ontwikkeling opgericht. In dat kader werd begin 2022 de campagne "Deel je garage met je buur" opnieuw gelanceerd, met name op sociale netwerken, maar ook in sommige media. Dat leverde nieuwe contacten op met particulieren.

Wat betreft de relaties tussen Roof en Cycloparking: Cycloparking vermeldt op haar kaart de door Roof geëxploiteerde parkeerterreinen en verwijst door naar hun site voor wie meer informatie wenst. Als we het volume willen vergelijken van de garages uitgebaat door de twee bedrijven, dan beheert Cycloparking momenteel meer dan 5.000 beveiligde fietsparkeerplaatsen, verdeeld over ongeveer 720 fietsboxen, 11 kluizen, 3 grote parkings en meer dan 20 fietsbuurtparkings. Cycloparking testte het model van het beheer van garages van particulieren om de voor- en nadelen na te gaan. Het gaat hier dus slechts om een deel van de door Cycloparking beheerde fietsparkings. Bedoeling, in de komende maanden en jaren, is dus het aantal van particulieren gehuurde ruimten geleidelijk op te voeren om het aantal beschikbare plaatsen te vergroten.
Dit zijn de aanmoedigingsmaatregelen voor de eigenaars van de garages: een vaste huurprijs aangepast aan de marktprijzen in de buurt, plus een variabel deel op abonnementen van 1 euro per klassieke fiets per maand en 5 euro per bakfiets per maand.
De kosten voor de beveiliging en installatie van fietsenrekken bedragen ongeveer 580 euro exclusief btw voor een elektronisch slot; 168,06 euro exclusief btw voor een klassieke aanleunbeugel met twee plaatsen en 178,04 euro exclusief btw voor een aanleunbeugel met twee plaatsen voor bakfietsen.
Wat ten slotte
de oproep tot projecten betreft die zou worden uitgeschreven, heeft Cycloparking opnieuw contact opgenomen met de gemeenten om hun medewerking te verkrijgen en heeft de organisatie zopas opnieuw een op het grote publiek gerichte communicatiecampagne gelanceerd om te peilen naar de belangstelling. Zoals ik al aanhaalde aan het begin van mijn antwoord, zijn de eerste voorstellen voor sites al toegezonden.
Wat betreft uw vraag over het gebruik van een API door Cycloparking: het Agentschap beschikt inderdaad wel degelijk over een application programming interface. Die wordt momenteel getest met het parking.brussels-team van data-analisten om erop toe te zien dat de verstrekte informatie correct en consistent is en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Zodra die tests zijn gevalideerd, zal de API beschikbaar zijn via het gewestelijke portaal voor gegevensoverdracht.