Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het gebruik van heet water in plaats van onkruidverdelgers

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1166)

 
Datum ontvangst: 30/06/2022 Datum publicatie: 20/09/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/09/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/07/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

In het oosten van het land wordt momenteel een treinprototype getest, dat uitgerust is met een apparaat voor onkruidverdeling met heet water, teneinde geen onkruidverdelgers te moeten gebruiken.

Bent u op de hoogte van deze eerste test in België, gelet op de vele spoorweginfrastructuren in het Brussels Gewest? Heeft u contacten gelegd om meer te weten te komen over het gebruikte proces?

 

 
 
Antwoord    Bent u, gezien de talrijke spoorweginfrastructuren in het Brussels Gewest, op de hoogte van deze eerste test in België?

Ja, Leefmilieu Brussel volgt met grote belangstelling deze proeven die sinds 2021 worden uitgevoerd in de regio Luik.

Mijn administratie heeft regelmatig contact met Infrabel om hun onkruidbestrijdingsmethoden voor de spoorwegen steeds duurzamer te maken. Het blijft noodzakelijk om herbiciden te gebruiken, maar de voorwaarden ervan worden verscherpt. Tegelijkertijd stimuleert de administratie zo veel mogelijk het gebruik van alternatieven. Steeds meer sporen in Brussel worden mechanisch gewied (maaien met bosmaaiers en wieden.

Op dit moment zijn er nog geen operationele alternatieven beschikbaar op grote schaal. Daarom kunnen we nog niet afstappen van chemische onkruidbestrijding op de sporen.
In overleg met de drie Gewesten voert Infrabel tests uit om toekomstige onkruidbestrijdingstechnieken te onderzoeken en te ontwikkelen:
preventieve technieken (onderhoudsarme veiligheidspistes aanleggen, de bekleding van de spoorwegbedding aanpassen ...) en curatieve technieken (prototypes voor mechanische, thermische en elektrische onkruidverwijderaars).

U kunt deze webpagina raadplegen voor meer informatie over de strategie die Infrabel heeft ontwikkeld om de sporen onkruidvrij te maken:
https://infrabel.be/nl/onkruidbeheersporen

Heeft u stappen ondernomen om meer te weten te komen over de werkwijze?

Ja, zoals eerder vermeld heeft de administratie van Leefmilieu Brussel regelmatig contact hierover met Infrabel.

Hieronder volgt gedetailleerde informatie van Infrabel over het prototype van de heetwatertrein:

“De trein is 180 m lang en bestaat uit twee locomotieven met vijf wagens. Drie daarvan zijn goed geïsoleerde tanks met drie keer 50.000 liter water dat tot 90° Celsius wordt verwarmd. De twee andere wagens bevatten de verwarmingsinrichting, een stroomgenerator en computers die de sproeisystemen aansturen. Aan weerszijden van de tanks bevinden zich twee buizen om de dienstpaden langs de sporen te behandelen. Vier andere bevinden zich onder de tanks om specifiek de ballast te behandelen. In zijn huidige samenstelling rijdt de 'H2O-trein' aan 20 km/u en dat is voldoende snel om het treinverkeer niet te hinderen. Met drie tot zes m³/km heet water dat gesproeid wordt, kan de trein enkele tientallen kilometers per dag behandelen. In zones met een rijke biodiversiteit in de naaste omgeving van de sporen besproeit de trein enkel de ballast. Met drie tot vier passages per jaar (tegenover twee met herbiciden) zou het heet water de groei van de vegetatie voldoende kunnen vertragen.
De eerste testen zijn bemoedigend en zullen daarom verlengd worden in de komende twee à drie jaren, voornamelijk op een deel van de spooras van Antwerpen tot aan de Duitse grens. Het zal ook tijd kosten om dit prototype trein ecologischer te maken. In de toekomst zal het water worden verwarmd met pellets of een warmtepomp voordat de trein vertrekt. Een automatisch vegetatiedetectiesysteem, dat gebruik maakt van kunstmatige intelligentie, zal de pompen autonoom laten werken. Zo vermindert de hoeveelheid water die gebruikt wordt.”