Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de overeenkomst tussen Hydria en Audi

Indiener(s)
Bruno Bauwens
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1170)

 
Datum ontvangst: 01/07/2022 Datum publicatie: 20/09/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 19/09/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/07/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

In een artikel in La Libre van 29 juni lezen we dat Hydria 100.000 kubieke meter gezuiverd afvalwater per jaar zal leveren aan de fabriek Audi Brussels NV. Volgens het artikel was u aanwezig bij de lancering van het project.

We lezen dat Hydria 600.000 euro heeft geïnvesteerd om haar waterzuiveringsinstallatie aan te sluiten op de Audi-site.

Mijn vragen zijn de volgende:

  • Wat zijn de investeringen van Audi?

  • Hoe rechtvaardigt u de investering van 600.000 euro van Hydria ten gunste van Audi?

  • Hoeveel zal Audi betalen per kubieke meter water geleverd door Hydria?

  • Hoeveel betaalt Audi momenteel per kubieke meter drinkwater?

  • Welke andere (particuliere of openbare) bedrijven zullen dit afvalwater ontvangen dat door deze Hydria-installatie wordt behandeld? Om welke hoeveelheden gaat het?

 
 
Antwoord    Wat zijn de investeringen vanwege Audi?
Het gebruik van water voor hergebruik op de Audi-site vergt forse investeringen om het water vanaf het afleverpunt de site binnen te brengen. Volgens onze informatie is Audi van plan om een ​​leidingennetwerk van ongeveer 2 km op de site te installeren, evenals 2 grote bufferopslagtanks van elk 1.400 m³. Audi heeft geen cijfers gegeven voor die investeringen.
Hoe rechtvaardigt u dat Hydria € 600.000 heeft geïnvesteerd in het voordeel van Audi?
Hydria heeft met deze investeringen ingestemd met als doel het gebruik van water voor hergebruik te promoten.
Het verminderen van het gebruik van drinkwater in industriële processen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen, is een grote en strategische uitdaging in Europa om de druk op natuurlijke hulpbronnen te verminderen. De uitvoering van dit proefproject op industriële schaal is een van de doelstellingen van het Hydria-beheerscontract. Er moet worden opgemerkt dat dit proefproject, uitgevoerd in samenwerking met Audi, in financieel opzicht de kosten van Hydria gedurende de looptijd van het contract volledig dekt. Daaruit volgt dat de investeringen van Hydria niet ten laste zijn van de Brusselse verbruikers van drinkwater.
Hoeveel betaalt Audi per kubieke meter water geleverd door Hydria?
Zoals vermeld in antwoord op vraag 2, worden de investeringen en exploitatiekosten van Hydria volledig gedekt door het contract met Audi. De prijsstructuur omvat dus een vaste jaarbasis onafhankelijk van het aantal verbruikte m³ om de investeringen terug te betalen, evenals een prijs per m³ om de exploitatiekosten te dekken. Aangezien het contract tussen Audi en Hydria vertrouwelijk is, kunnen we de prijzen niet meedelen.
Hoeveel betaalt Audi momenteel per kubieke meter drinkwater ?
De Vivaqua-site voorziet een prijs voor 2022 van € 2,29 (inclusief btw) per m³ geleverd drinkwater, exclusief saneringsbijdrage.
Wie zijn de andere bedrijven (particulier of openbaar) die dit afvalwater zullen ontvangen en behandelen via deze Hydria-site? Om welke volumes gaat het?
De nieuwe installatie zal in eerste instantie worden gewijd aan de behoeften van Audi. Ze heeft een capaciteit van 25m³/h. Hydria voorziet om nadien aan buurgemeenten de mogelijkheid te bieden om water voor hergebruik op te halen voor het besproeien van planten of het schoonmaken van wegen. Mogelijk zijn er in de toekomst ook andere bedrijven geïnteresseerd. De bijbehorende volumes zijn nog niet bekend.