Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de installatie van fotovoltaïsche panelen op de daken van de huizen van "le Logis-Floréal"

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 682)

 
Datum ontvangst: 06/07/2022 Datum publicatie: 03/10/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 22/09/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/08/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

 

Bijna alle 1059 beschermde woningen vn “le Logis-Floréal” hebben een bijzonder lage energiescore, d.w.z. G en F. Het zijn dus echte energiezeven. In de algemene beleidsverklaring is de tweede as echter gereserveerd voor de ontwikkeling van een "energiestrategie op basis van de renovatie van gebouwen en de productie van hernieuwbare energie" . Het Energie-Klimaatplan voorziet ook in een verbetering van de energieprestaties van de Brusselse gebouwen. Het blijkt echter dat de bewoners van “le Logis-Floréal” zich voor een problematische situatie geplaatst zien als het gaat om het verbeteren van de energieprestaties van hun woning. Het plan voor het beheer van het erfgoed verbiedt namelijk de installatie van ramen met sterk isolerende dubbele beglazing voor alle huizen, evenals de isolatie van de meeste gevels. Ook blijkt dat een van de bewoners geen bouwvergunning heeft gekregen om fotovoltaïsche panelen op zijn dak te plaatsen. Hem werd uitgelegd dat het gebruik van terracotta tegels in een rode kleur, overeenkomstig de exacte referenties van de tuinsteden, verplicht is.

Ik zou de volgende vragen willen stellen:

  • Wat rechtvaardigt de weigering van de stedenbouwkundig vergunning voor de installatie van fotovoltaïsche panelen op de daken van de woningen van “le Logis-Floréal”? Hoe verklaart u dat deze weigering niet indruist tegen de algemene beleidsverklaring en het Energie-Klimaatplan?

  • Overweegt u de mogelijkheid om de weigering van de stedenbouwkundig vergunning ongedaan te maken en de installatie van fotovoltaïsche panelen op de daken van de woningen van “le Logis-Floréal” toe te staan, bijvoorbeeld om dwingende redenen of voor een bepaalde periode?

  • Hebt u met de minister voor het Leefmilieu overlegd om een oplossing te vinden waardoor de bewoners van de beschermde woningen van “le Logis-Floréal” de energieprestaties van hun woningen kunnen verbeteren? Zo ja, wat was de inhoud van deze besprekingen, wanneer hebben zij plaatsgevonden en waartoe hebben zij geleid?

 

 
 
Antwoord    De vergunning werd op 18 februari 2022 geweigerd door de gemachtigde ambtenaar. Het Stedenbouwkundig College heeft op 12 mei 2022 zijn advies uitgebracht over de beroepen die respectievelijk door de gemeente Watermaal-Bosvoorde en de eigenaar werden ingediend en is tot een weigering overgegaan. De regering moet haar beslissing nu uitbrengen.
Het betrokken goed behoort tot de tuinwijken van Le Logis-Floréal, die als geheel worden beschermd bij regeringsbesluit van 21 februari 2001. De weigering is gebaseerd op artikel 232 van het BWRO (gevolgen van de bescherming), dat verbiedt om in een beschermd goed werkzaamheden uit te voeren zonder rekening te houden met bijzondere behoudsvoorwaarden. De plaatsing van fotovoltaïsche panelen op een deel van het dak dat mee dit bouwkundige geheel vormt, doet afbreuk aan de beschermingswaarde en in het bijzonder aan de historische, artistieke en esthetische waarde van het beschermde geheel. Ze is ook in strijd met de voorwaarden van art. 3 (A3) van het beschermingsbesluit waarin voor de daken elke vormelijke wijziging wordt verboden en waarin verplicht wordt om dakpannen en hulpstukken van rood aardewerk te gebruiken, overeenkomstig de referenties.
Het Stedenbouwkundig College stelt in zijn advies ook vast dat het net als de Regering het verbod van art. 232 van het BWRO niet kan opheffen.
Zowel de KCML, in zijn advies, als de gemachtigde ambtenaar, in zijn motivering, zijn er voorstander van om te zoeken naar oplossingen in lijn met de klimaatuitdagingen, maar op maat van het geheel van de tuinwijken en verenigbaar met de opmerkelijke erfgoedwaarde die dit beschermde geheel en zijn daken kenmerkt.
De plaatsing van fotovoltaïsche panelen werd in 2016 toegestaan voor het gebouw aan de Scillastraat nr. 1 omdat die de lezing van het geheel van de tuinwijken niet verstoorde.
Een andere plaatskeuze voor de fotovoltaïsche panelen is de voorkeurspiste van urban en is perfect uitvoerbaar in het betreffende geval (plat dak, Kwartelveld, panelen op een zelfdragende structuur in sommige tuinen...). Al deze pistes worden momenteel onderzocht door de werkgroep die ik met mijn collega Ben Hamou heb opgericht om de renovatie van deze wijken te begeleiden (BGHM, OVM en URBAN).

De Regering is niet gemachtigd om af te wijken van artikel 232 (bijzondere behoudsvoorwaarden) van het BWRO, enkel een wetswijziging zou dat mogelijk maken. De plaatsing van dergelijke panelen is niet alleen toegestaan maar ook wenselijk op alle platte daken van Le Logis-Floréal en andere aangepaste sites.

Ik heb mijn administratie gevraagd om de herzieningsprocedure van het erfgoedbeheerplan van Le Logis-Floréal op te starten om qua energieprestaties meer ingrepen in aanmerking te laten komen voor vrijstellingen van een stedenbouwkundige vergunning.

Met mijn collega Nawal Ben Hamou heb ik ook beslist om proefrenovaties te lanceren op een huizenblok van Le Logis-Floréal en de isolatie- en ventilatieresultaten te onderzoeken. Van zodra ze gevalideerd zijn, kunnen deze werken in de volledige tuinwijk worden herhaald. Dat is een essentiële stap omdat de huizen door hun kleine afmetingen bij onaangepaste isolatiewerken een groot risico lopen op slechte ventilatie.