Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de huurlasten voor huurders van sociale woningen

Indiener(s)
Francis Dagrin
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 989)

 
Datum ontvangst: 15/09/2022 Datum publicatie: 28/11/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 24/11/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/09/2022 Ontvankelijk
24/11/2022 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

Bij sommige sociale woningen staan op het dak van het gebouw verschillende telecommunicatieantennes (taxi, internet, radio, tv enz.). Wat zijn de financiële voordelen van deze installatie en wie profiteert ervan?

In de wetenschap dat deze zendantennes veel energie verbruiken, zouden wij ook graag meer details krijgen.

Het is belangrijk dat deze antwoorden duidelijk zijn, want het zou onrechtvaardig zijn als de huurders de energiekosten hiervan in hun gemeenschappelijke lasten moeten dragen.

Mijn vragen zijn dus als volgt:

  • Sinds wanneer, aan wie en hoeveel betalen deze operatoren voor de huur van hun ruimte op de daken?

  • Hoe, door wie en sinds wanneer worden de energiefacturen voor de stroomvoorziening van deze antennes/zenders betaald?

  • Wat levert de plaatsing van dergelijke antennes op de daken op en voor wie?

  • Op hoeveel gebouwen hebben de kosten van deze antennes betrekking?

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:
De operatoren betalen jaarlijkse huurkosten aan de OVM’s. Er worden geen kosten in verband met deze activiteit aan de huurders aangerekend.
De operatoren hebben ook hun eigen meters en betalen uiteraard de energierekeningen voor hun activiteiten, en dit al sinds de plaatsing van de antennes.

In bijlage 1 vindt u een tabel met de beschikbare informatie over dit onderwerp.


Ten slotte vindt u in bijlage 2 het aantal gebouwen waarop de kosten van deze antennes betrekking hebben.