Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de stand van zaken van de Brusselse staten-generaal

Indiener(s)
Els Rochette
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 197)

 
Datum ontvangst: 13/09/2022 Datum publicatie: 25/10/2022 Referentie: B.I.V. 25 (22/23), Blz. 18
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 25/10/2022 Referentie: B.I.V. 25 (22/23), Blz. 22
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/09/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
28/09/2022 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/10/2022 Ontwikkeling Els Rochette B.I.V. 25 (22/23) 18
25/10/2022 Tussenkomst Mathias Vanden Borre B.I.V. 25 (22/23) 19
25/10/2022 Tussenkomst Ahmed Mouhssin B.I.V. 25 (22/23) 20
25/10/2022 Tussenkomst Christophe Magdalijns B.I.V. 25 (22/23) 21
25/10/2022 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 25 (22/23) 22
25/10/2022 Repliek Els Rochette B.I.V. 25 (22/23) 27