Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de follow-up in het actieplan van de regering van de resolutie betreffende de structurele en inclusieve dekolonisering van de Brusselse openbare ruimte in het kader van een werk van dialoog en herinnering

Indiener(s)
Kalvin Soiresse Njall
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 529)

 
Datum ontvangst: 09/10/2022 Datum publicatie: 14/11/2022 Referentie: B.I.V. 33 (22/23), Blz. 50
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 14/11/2022 Referentie: B.I.V. 33 (22/23), Blz. 52
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/10/2022 Interpellatie omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/10/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/10/2022 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/11/2022 Vraag gesteld namens de auteur Isabelle Pauthier B.I.V. 33 (22/23) 50
14/11/2022 Antwoord Pascal Smet B.I.V. 33 (22/23) 52
14/11/2022 Repliek Isabelle Pauthier B.I.V. 33 (22/23) 52