Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de schoolcontracten en de schooldemocratie

Indiener(s)
Kalvin Soiresse Njall
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 652)

 
Datum ontvangst: 09/10/2022 Datum publicatie: 14/11/2022 Referentie: B.I.V. 33 (22/23), Blz. 31
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 14/11/2022 Referentie: B.I.V. 33 (22/23), Blz. 32
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/10/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/10/2022 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/11/2022 Vraag gesteld namens de auteur Isabelle Pauthier B.I.V. 33 (22/23) 31
14/11/2022 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 33 (22/23) 32
14/11/2022 Repliek Isabelle Pauthier B.I.V. 33 (22/23) 33