Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de gevolgen van de energiecrisis voor de OVM's, hun investeringen en hun vermogen om de gewestelijke klimaatdoelstellingen te halen

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 172)

 
Datum ontvangst: 13/10/2022 Datum publicatie: 08/12/2022 Referentie: B.I.V. 42 (22/23), Blz. 8
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 08/12/2022 Referentie: B.I.V. 42 (22/23), Blz. 11
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/10/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/10/2022 Verwijzing commissie huisvesting Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/12/2022 Ontwikkeling Pierre-Yves Lux B.I.V. 42 (22/23) 8
08/12/2022 Tussenkomst Arnaud Verstraete B.I.V. 42 (22/23) 9
08/12/2022 Tussenkomst Mathias Vanden Borre B.I.V. 42 (22/23) 10
08/12/2022 Tussenkomst Bertin Mampaka Mankamba B.I.V. 42 (22/23) 10
08/12/2022 Antwoord Nawal Ben Hamou B.I.V. 42 (22/23) 11
08/12/2022 Repliek Pierre-Yves Lux B.I.V. 42 (22/23) 12
09/12/2022 Bijkomende antwoord p.m. Bijlage