Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de toekomst van het gebouw aan de Arianelaan nr. 7 in Sint-Lambrechts-Woluwe dat eigendom is van de BGHM

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1012)

 
Datum ontvangst: 05/10/2022 Datum publicatie: 04/01/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 07/12/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/10/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

Twee jaar geleden vroegen wij u naar de toekomst van het gebouw aan de Arianelaan nr. 7 in Sint-Lambrechts-Woluwe, dat door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij was aangekocht om er sociale en middelgrote woningen te bouwen. Op 15 maart 2022 kondigde u in een persbericht aan dat de locatie "beschikbaar zou worden gesteld" voor "tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen" in het kader van "de mobilisatie van Brussel". Dit was volgens deze mededeling mogelijk "in nauw overleg met het Nationaal Crisiscentrum, FEDASIL, het Rode Kruis, de civiele bescherming en de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe". Helaas is de Ariane-vestiging meerdere malen in het nieuws geweest vanwege het moeilijke beheer en de weinig ideale leefomstandigheden, omdat de vluchtelingen niet naar duurzamere huisvesting worden gestuurd. Vandaag heeft de burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe ons laten weten dat deze locatie een permanent karakter kan krijgen en bovendien niet langer Oekraïense vluchtelingen maar asielzoekers zal herbergen.

In het licht van deze nieuwe informatie :

  1. Kunt u de informatie bevestigen dat de site aan de Arianelaan zal worden gebruikt voor de opvang van asielzoekers?

  2. Kunt u de overeenkomst verstrekken die de BGHM met de andere betrokken partijen heeft ondertekend? Wat zijn de voorwaarden?

  3. Welk overleg heeft er plaatsgevonden met de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe?

  4. Is de locatie geschikt voor de opvang van asielzoekers?

  5. Ontvangt de BGHM een financiële vergoeding?

  6. Hoe zit het met het oorspronkelijke project? Is er een risico dat het wordt uitgesteld? Wat is de deadline voor de werken?

 

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

De informatie dat de site gelegen aan de Arianelaan zal dienen voor de opvang van asielzoekers wordt bevestigd. Er zijn momenteel onderhandelingen aan de gang tussen de BGHM en FEDASIL om de Ariane-site te gebruiken voor de opvang en de huisvesting van asielzoekers. Aanvankelijk was het de bedoeling om er begunstigden van een tijdelijke bescherming die zijn gevlucht voor het conflict in Oekraïne, te huisvesten. De inrichtingswerken zijn aangevat door het Gewest (GOB) met het oog op de realisatie van dit project. Die werkzaamheden zouden in de toekomst kunnen worden gesuperviseerd door FEDASIL, afhankelijk van het resultaat van de onderhandelingen tussen FEDASIL en de BGHM.

De overeenkomst is nog niet ondertekend en wordt momenteel nagelezen door FEDASIL. Momenteel worden de voorwaarden van deze overeenkomst nog steeds besproken.


Eind augustus werd de minister-president gecontacteerd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, die voorstelde het opvangpubliek in het Ariane-centrum te wijzigen, omdat de stroom van Oekraïners die internationale bescherming aanvroegen, sterk afnam. Momenteel zijn er nog 227 begunstigden van tijdelijke bescherming in het centrum, de anderen zijn alleenstaanden of gezinnen, die wachten om naar het Klein Kasteeltje te kunnen gaan. Het kabinet van de federale staatssecretaris heeft hierover contact opgenomen met de burgemeester.

Wat betreft de incidenten, was er op 10 november 2022 een vergadering met het kabinet van de minister-president, Fedasil, de politiezone en de burgemeester om de veiligheidsvoorschriften voor het centrum en de opvangcapaciteit te bespreken. Fedasil en de politiezone hebben het huishoudelijke reglement van het Fedasil-centrum besproken, waarin een aantal sancties staan voor mensen die de regels niet respecteren.


Wat betreft de vraag of de site is aangepast aan de opvang van asielzoekers, geeft de BGHM aan niet te kunnen antwoorden op deze vraag. Het GOB stelt enkel dat de bouwwerf die aanvankelijk werd opgestart door het Gewest en beheerd wordt door de GOB in het kader van het project voor het creëren van opvangplaatsen voor begunstigden van een tijdelijke bescherming, eventueel omgebouwd zou kunnen worden door FEDASIL om er asielzoekers op te vangen en te huisvesten. Daarom zijn er nu werken aan de gang.De BGHM ontvangt geen financiële compensatie voor het gebruik van de site.

Wat betreft het aanvankelijke project, kan ik u zeggen dat één van de voorwaarden van de overeenkomst die momenteel onderhandeld wordt tussen de BGHM en FEDASIL, erin bestaat de projectplanning te respecteren. Het project zal dus geen vertraging oplopen. De overeenkomst voorziet in de vrijgave van het gebouw op 30 juni 2027.