Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de gegevens over de structuren ter bestrijding van racisme en discriminatie in de Brusselse scholen en instellingen voor hoger onderwijs en de financiering ervan

Indiener(s)
Kalvin Soiresse Njall
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1014)

 
Datum ontvangst: 09/10/2022 Datum publicatie: 20/12/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 07/12/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/10/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

De school is een van de belangrijkste socialisatiestructuren voor jongeren, die in de toekomst actieve burgers zullen worden. Het is een structuur die hen sterk beïnvloedt en hun de sleutels geeft om de maatschappij te begrijpen. Ze brengt hen ook de te verdedigen waarden bij. De school is de plaats waar kinderen, adolescenten en jongeren veel tijd doorbrengen. Ze is ook een plaats die gebruikt wordt door verenigingen in de strijd tegen racisme. Universiteiten zijn plaatsen waar hun werk ook productief kan zijn. Dat werk is essentieel om jongeren de juiste reflexen bij te brengen, of ze nu slachtoffer van racisme zijn of niet.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

1. Welke verenigingen/structuren hebben in 2021 en 2022 financiering van het Gewest ontvangen voor projecten en/of activiteiten ter bestrijding van racisme en discriminatie in de scholen van het Brussels Gewest?

2. Welke verenigingen/structuren hebben in 2021 en 2022 financiering van het Gewest ontvangen voor projecten en/of activiteiten ter bestrijding van racisme en discriminatie in de instellingen voor hoger onderwijs van het Brussels Gewest?

3. Welk bedrag heeft elke betrokken structuur/vereniging ontvangen?

 

 

 

 

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Zoals ik u onlangs meegaf, is het Gewest niet bevoegd om activiteiten te subsidiëren die betrekking hebben op de strijd tegen racisme in het schoolmilieu. Equal.brussels kan echter wel vzw’s subsidiëren die actief zijn in of voor schoolmilieus voor zover zij optreden binnen het kader van de gewestelijke bevoegdheden.


In 2021 werden volgende projecten ondersteund:


- Filem’On – festival Filem’On 2021 – filmvoorstellingen met debatten – verwezenlijkt in partnership met scholen en “services d’action en milieu ouvert” (AMO) – 14.500 €

- Koekelberg Promotion – Koekelberg sous l’occupation : Shoah et Résistance – Sensibilisering van jonge Koekelbergse scholieren via onder andere een bezoek aan de tentoonstelling Plus Jamais ça – 14.000 €


- Des racines pour Grandir – gelijknamig project – Ontmoeting tussen jonge scholieren en verschillende generaties rond de afkomst en geschiedenis van personen uit de immigratie – 10.000 €


- Techity – Diapason – Interculturele conversatieworkshops in de scholen – 14.500 €

- Bruxelles Enseignement – Parcours voor de deconstructie van het koloniale discours – reizende tentoonstelling en rondleidingen met gids in de scholen, om aan te zetten tot reflectie over de geschiedenis van de kolonisering – 12.000 €

- Belgik Mojaik – La fête de SaintsMauNic – animatie van een opvoering die raciale stereotypes in vraag stelt, ten behoeve van de scholen – 14.000 €


- Young Thinkers – Filosofiecirkels (over “raciale” discriminatie) – Creëren van filosofiecirkels als ruimtes waar jongeren uit 5 scholen aan het woord kunnen komen die een rol van ambassadeur zullen spelen in hun school – 14.840 €- Ucos – WedecolonizeVUB – Evenementen en activiteiten in het studentenmilieu over dekolonisering – 10.000 €


- Agence Alter – Bruxitizen 2021 – 2022 – Organisatie van debatten en workshops, in partnership met hogescholen en middelbare scholen – 10.000 €

- Habiba Ahmed Foundation – Pedagogische kit « Devoir de Mémoire Contre le Racisme » – 14.000 €


In 2022 werden volgende projecten ondersteund:

- Des racines pour grandir – gelijknamig project – Ontmoeting tussen jonge scholieren en verschillende generaties rond de afkomst en geschiedenis van personen uit de immigratie – 10.000 €


- European Jewish Community Centre – EJCC – Dialoog en diversiteit - verschillende evenementen waaronder workshops met scholen – 5000 €

- Education pour la Paix – Racisme et Diversité: le changement est maintenant – Sensibiliseringsworkshops ontwikkeld in partnership met universiteiten – 7000 €


- Ras El Hanout – Parloir – Voorstelling met vertegenwoordigingen van scholen, vergezeld van workshops – 10.000 €

- Action pour le développement durable – Leven met kroeshaar – verscheidene activiteiten waaronder sommige op scholen gericht – 10.000 €

- Actions in the Mediterranean – Les Ambassadeur.rice.s des Nuances – ligt in het verlengde van het project "Israël-Palestine : pour mieux comprendre" dat in een schoolkader wordt georganiseerd - 10.000 €

Om redenen van administratieve opvolging, kan ik u in dit stadium geen informatie meedelen over drie projecten die nog gevalideerd moeten worden.


Ik vestig uw aandacht op het feit dat andere ondersteunde projecten meer algemeen van aard zijn en generieke raakpunten kunnen vertonen met stereotypes en discriminatie, waaronder die in verband met de criteria inzake zogenoemd ras.