Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de defecte roltrappen in de metrostations van de MIVB.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1393)

 
Datum ontvangst: 26/09/2022 Datum publicatie: 20/12/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 08/12/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/11/2022 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de Brusselse metrostations komt het regelmatig voor dat roltrappen voor onbepaalde tijd in panne staan. Ik word vaak aangesproken door burgers die ontevreden zijn over het feit dat veel roltrappen in de metrostations van de MIVB het te vaak begeven.

Ik heb ook met eigen ogen kunnen vaststellen dat de pannes van de roltrappen in het metrostation Ribaucourt veel te vaak de regel. Dit metrostation wordt druk bezocht omdat het op een as ligt die toegang geeft tot verschillende overheidsinstanties, winkels en scholen. Bovendien moet erop worden gewezen dat het metrostation niet over een lift beschikt die de toegang tot het metrostation mogelijk maakt voor gebruikers met beperkte mobiliteit.

Recent is er een ander probleemgeval bijgekomen. Door de werken aan het noordstation en de sloopwerken die daar in uitvoering zijn, werden een aantal van de roltrappen naar de premetro afgesloten. Bij een defect van de overgebleven roltrappen is het voor hen die slecht ter been zijn, veel bagage hebben of bijvoorbeeld met een kinderwagen reizen, praktisch onmogelijk om naar boven te raken. Het gaat hier om meerdere verdiepingen klimmen over de stalen stilstaande roltrappen.

Deze belemmeringen hebben als rechtstreeks gevolg dat een groot aantal gebruikers, zoals bejaarden, gehandicapten of mensen met kinderwagens, zich niet kunnen verplaatsen.

Vandaar mijn vragen:

- Hoe gaat de MIVB om met defecte roltrappen? Is er een beleids- en onderhoudsplan voor de roltrappen?

- Specifiek zou ik graag willen weten hoe vaak roltrappen stuk gaan? Hoeveel procent van de roltrappen is zo ongeveer niet operationeel? Hoe lang duurt het gemiddeld om een roltrap weer aan de gang te krijgen?

- Zijn er bekende plekken waar er een structureel probleem is? Waar de roltrap vaker dan gemiddeld stukgaat omwille van technische problemen? Wat doet u daaraan? Is er nood aan vervanging op sommige plekken?

- Welke metrostations hebben het hoogste aantal pannes en om welke redenen? Hoeveel roltraponderhoudsbeurten zijn er per jaar gepland of noodzakelijk?

- Hoe gaat u verder om met de situatie waar er een roltrap stuk is en er geen alternatief zoals een lift is? Dat is nu regelmatig het geval aan het Noordstation. Kunt u de reizigers daarvan informeren? En een alternatief bieden?

- Hoe staat het verder met het installeren van liften en het toegankelijk maken van alle stations voor minder validen? Heeft u daar actie op ondernomen of zijn daar plannen rond gemaakt?

 
 
Antwoord    De MIVB optimaliseerde haar onderhoudsplan om het hoofd te bieden aan deze defecten. Sinds 1/07/2022 krijgt elke roltrap in functie van zijn algemene staat tussen 6 en 12 onderhoudsbeurten per jaar, in plaats van 6.
Het aantal tussenkomsten van de ploegen van de MIVB gerelateerd aan roltrappen bedroeg 3.616 in 2018, 2.270 in 2019, 844 in 2020 en 764 in 2021. Sommige interventies worden rechtsreeks door een extern bedrijf uitgevoerd. Deze aanzienlijke vermindering van het aantal interventies is uiteraard deels te verklaren door minder gebruik als gevolg van corona, maar vooral door de vernieuwing van de roltrappen. Ze worden vervangen door een nieuw model dat is uitgerust met een automatisch heropstartsysteem, waarvoor geen menselijke tussenkomst meer nodig is. Het gaat over meer dan 90% van de roltrappen. In 2021, bedroeg de beschikbaarheidsgraad van de roltrappen 96,24%. De beschikbaarheid van de roltrappen wordt berekend op basis van de uitvaltijd.
De tijd die nodig is om de roltrap opnieuw op te starten varieert naargelang de aard van de panne, wat het moeilijk maakt om een gemiddelde tijd voor heropstart te bepalen. De tijd om een roltrap opnieuw op te starten in het geval dat de noodstop werd ingedrukt, bedraagt 10 tot 15 minuten. Wanneer het gaat om een herstelling van een specifiek stuk dat eerst besteld moet worden kan de roltrap meerdere dagen buiten dienst zijn.
De voornaamste redenen voor het stilvallen van roltrappen zijn technische mankementen (als gevolg van normale slijtage van de verschillende onderdelen van de toestellen) en vandalisme. De MIVB telt ongeveer 21.000 stilstanden per jaar als gevolg van technische defecten. De meeste van deze storingen worden binnen het uur opgelost.
De stations met de meeste defecten zijn: Noordstation, De Brouckère en Park.
- Wat het Noordstation betreft, is het de bedoeling dat alle roltrappen worden vervangen tijdens de renovatie van het station in het kader van de werkzaamheden voor de toekomstige metrolijn 3.
- Wat De Brouckère betreft: verschillende roltrappen werden vervangen: 6 roltrappen aan de oost/westkant, 3 aan de noord/zuidkant en twee roltapijten. In het station De Brouckère moeten nog vijf roltrappen worden vervangen, net als de twee roltapijten in de gang tussen het tram- en metrostation. Deze werkzaamheden zijn gepland voor volgend jaar.
- Wat het station Park betreft: de roltrappen van dit station behoren tot de oudste van het netwerk (1967). In 2010 vonden enkele grondige vernieuwingen plaats (vervanging van aandrijfkettingen). Het aantal defecten lijkt niet buitensporig hoog, maar er is een probleem met reserveonderdelen, en deze roltrappen zijn niet uitgerust met de automatische heropstart in geval van stilstand door vandalisme. Alle roltrappen worden vervangen tijdens de tweede fase van de renovatie van het station Park door Brussel Mobiliteit. Deze roltrappen worden begin 2023 vervangen en zullen dan uitgerust zijn met automatische heropstart.
In geval van defecte roltrappen stelt de MIVB alles in het werk om de situatie zo snel mogelijk te verhelpen, hetzij door een automatische reset bij de recentere roltrapmodellen, hetzij door een ploeg ter plaatse te sturen. Bovendien wordt preventief regelmatig onderhoud uitgevoerd. In afwachting dat de roltrappen weer in gebruik worden genomen, kunnen de reizigers gebruik maken van de vaste trappen of de liften indien het station daarmee is uitgerust.
51 van de 69 (pre)metrostations zijn uitgerust met liften. Brussel Mobiliteit zet het plan om de stations te voorzien met liften voort. De vooruitgang van de werken in de stations kan geraadpleegd worden op de website van Brussel Mobiliteit.