Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag bettrefende de opname van intersectionaliteit in de projectoproepen van uw ministerie

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1398)

 
Datum ontvangst: 24/10/2022 Datum publicatie: 17/01/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 20/12/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/11/2022 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

Gezien de vooruitgang die sinds 1989 in de sociologische studies is geboekt bij de bestudering van sociale ongelijkheden, de uitsluiting van sociale groepen en de fenomenen van sociale representatie, is intersectionaliteit een essentieel begrip geworden bij de behandeling van sociale vraagstukken.

Intersectiestudies maken het mogelijk de aandacht te vestigen op bevolkingsgroepen die zich bevinden op het kruispunt van verschillende minderheidssituaties, in de dimensie van verschillende sociale verhoudingen, die telkens voortvloeien uit een situatie van dominantie of sociale uitsluiting.1.

Deze secties zijn bijvoorbeeld die van sociale of beroepsklasse, sociaal-economische statuut, gender, etniciteit, taal, cultuur, sociale afkomst, leeftijd, handicap, enz. Zoals Sandra Fredman, hoogleraar recht aan de universiteit van Oxford, beschrijft, werken deze verschillende onderdelen als één geheel op elkaar in en vormen zij een afzonderlijke en specifieke discriminatie.2.

Hiermee rekening houden is een noodzaak geworden om de efficiëntie en de doeltreffendheid van een overheidsbeleid op de hele maatschappij te beoordelen en ervoor te zorgen dat elke burger van Brussel wordt geïntegreerd en niet wordt gediscrimineerd.

Het ontbreken van een dergelijke aanpak dreigt de sociale discriminatie waarvan een aanzienlijk deel van de Brusselse bevolking het slachtoffer is, onzichtbaar te maken en deze discriminerende situatie in stand te houden.

Het is onze plicht als vertegenwoordigers van de Brusselaars en als hoeders van onze democratische samenleving om de goede werking, de doeltreffendheid en de afwezigheid van discriminatie bij de uitvoering van het overheidsbeleid ten gunste van onze medeburgers te garanderen.

Mevrouw de minister, ik heb de volgende vragen:

  1. Wordt met intersectionaliteit daadwerkelijk rekening gehouden in de criteria van de projectoproepen van uw ministerie?

  1. Zo ja, op welke manieren wordt rekening gehouden met intersectionaliteit? Zo niet, wat is de reden voor deze afwezigheid?

1 Crenshaw, K. W. (2013). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. In The public nature of private violence (pp. 93-118). Routledge.

2 Aangehaald in de campagne Promoting Diversity and Equality (2016), medegefinancierd door de Portugese en de Spaanse regering, die door de Raad van Europa is uitgesteld naar aanleiding van het gezamenlijke deskundigenwerk dat voorafgaand aan de campagne is verricht.

 
 
Antwoord    De MIVB heeft als opdracht alle burgers een inclusieve mobiliteitsoplossing in het openbaar vervoer aan te bieden. We hebben het dan over universele toegankelijkheid, in dezelfde geest als de vernoemde studie.
Om de universele toegankelijkheidsbehoeften te bepalen, identificeert en integreert de MIVB de gebruiksbehoeften van alle mensen in haar vervoersaanbod.
Universele toegankelijkheid houdt dus rekening met de vele functionele behoeften van alle klanten van het vervoersnetwerk en de antwoorden op die behoeften zijn van toepassing op alles: voertuigen, stations, haltes, reizigersinformatie, verkoopautomaten, digitale tools, tariefformules, enz.
Universele toegankelijkheid evolueert steeds verder. De MIVB streeft voortdurend naar verbetering in dit opzicht.

Brussel Mobiliteit geeft subsidies aan talrijke verenigingen die zich inzetten voor verschillende kwetsbare groepen. Het ondersteunt bijvoorbeeld:
- fietslessen voor vrouwen, specifiek vrouwen met een lage sociaal-economische status en vrouwen van diverse verschillende culturen en afkomst
- Het opzetten van tijdelijke projecten, in het kader van Brussel op vakantie, waardoor jonge vrouwen of ouderen van verschillende culturen en afkomst zich meer op hun gemak kunnen voelen in de openbare ruimte.
- Opleidingen en advies van experten over het verbeteren van de inrichtingen om te voldoen aan de behoeften van personen met beperkte mobiliteit, d.w.z. personen met een handicap van alle leeftijden en ook vrouwen met kinderwagens of ouderen.
- Of de financiering van fietsen voor fietstochten voor verschillende generaties van alle origine.

In het kader van de toekenning van subsidies aan projecten geeft Brussel Mobiliteit speciale aandacht aan het bereiken van verschillende doelgroepen. De projectoproepformulieren bestemd voor de vzw’s bevatten systematisch de volgende rubriek:
Gelijke kansen: Op welke manier houdt het project rekening met de bijzonderheden en/of problematieken in verband met de volgende criteria:
- gender?
- handicap?
- diversiteit?
Het is één van de manieren voor Brussel Mobiliteit om de projectdragers aan te zetten om aandacht te besteden aan deze aspecten opdat hun projecten zo inclusief mogelijk zouden zijn. Begeleiding door experten wordt ook mogelijk gemaakt in de oproepen Vooruit met de Wijk en Brussel op Vakantie
De oproep Brussel op Vakantie heeft met name als doel een intersectioneel gebruik van de openbare ruimte te ontwikkelen. De doelstelling ervan is buitenruimte te bieden aan personen, met een mogelijke lage sociaal-economische status, die geen toegang hebben tot een tuin of aan ouderen of mensen die zich alleen voelen en gezelschap zoeken. De oproep legt extra de nadruk op de doelstellingen rond inclusie door rekening te houden met de sociale en multiculturele kenmerken van de stad, door te proberen doelgroepen te bereiken zoals personen in armoede, families, jongeren, ouderen, personen met een handicap, nieuwkomers, ...
Omdat de manieren waarop openbare ruimte wordt gebruikt varieert in functie van de doelgroepen en culturen, zet deze oproep de indieners bovendien aan om een brede waaier aan activiteiten en gebruiken voor te stellen. Zo kan elke persoon een eigen manier vinden om zich de openbare ruimte eigen te maken.