Logo Parlement Buxellois

Toegevoegde mondelinge vraag betreffende de verdenkingen van ambtelijke corruptie tegen een voormalig ambtenaar van het Brussels Gewest

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 214)

 
Datum ontvangst: 14/11/2022 Datum publicatie: 12/12/2022 Referentie: B.I.V. 43 (22/23), Blz. 6
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 12/12/2022 Referentie: B.I.V. 43 (22/23), Blz. 7
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/11/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/11/2022 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
12/12/2022 Voornaamste mondelinge vraag Christophe De Beukelaer B.I.V. 43 (22/23) 6
12/12/2022 Ontwikkeling David Leisterh B.I.V. 43 (22/23) 6
12/12/2022 Antwoord Sven Gatz B.I.V. 43 (22/23) 7
12/12/2022 Repliek David Leisterh B.I.V. 43 (22/23) 8
12/12/2022 Bijkomende antwoord Sven Gatz Bijlage