Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de openbare opdracht rond 'commons'

Indiener(s)
Lotte Stoops
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 653)
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 326)

 
Datum ontvangst: 14/11/2022 Datum publicatie: 13/02/2023 Referentie: B.I.V. 77 (22/23), Blz. 59
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 13/02/2023 Referentie: B.I.V. 77 (22/23), Blz. 61
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/11/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/11/2022 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/12/2022 Uitgesteld
13/02/2023 Ontwikkeling Lotte Stoops B.I.V. 77 (22/23) 60
13/02/2023 Antwoord Alain Maron B.I.V. 77 (22/23) 61
13/02/2023 Repliek Lotte Stoops B.I.V. 77 (22/23) 62