Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de huishoudelijke maatregelen voor energiebesparing verzamelen en communiceren

Indiener(s)
Khadija Zamouri
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1272)

 
Datum ontvangst: 11/10/2022 Datum publicatie: 04/01/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 20/12/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/11/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

Het renoveren en verbeteren van de gebouwen om tot betere energieprestaties te komen zijn goede maatregelen. Het moet onze prioriteit blijven om structurele oplossingen bij de burger te brengen. Veelal blijft het algemeen advies daarnaast vanuit uw departement beperkt ‘zet de thermostaat een graad of twee, drie lager’ en ‘verbruik minder’. Die acties kan je echter maar zoveel keer uitvoeren. Met deze crisis moeten we ook creatief uit de hoek komen. Momenteel mis ik nog in de communicatie tips voor de burger om slim met (rest)energie om te gaan.

Op Twitter circuleren onder de hashtag #energiebesparen allerhande ideeën en kleine acties om efficiënt met energie om te springen. Bv. beter kort maar intensief verluchten, heet water gebruiken om te verwarmen, de diepvries vol (met lege verpakkingen met water) steken. Het is opvallend dat het weer aan de burger toekomt om snel te reageren en zijn eigen oplossingen te generen en delen. Het zijn niet de meest verreikende of impactvolle maatregelen en het is niet aan de burger om de energieproblemen op te lossen, maar voor sommigen kunenn ze wel het verschil maken. Gezien de grootte van de energiecrisis kunnen we beter te veel ideeën verzamelen dan te weinig. Hoe creatief en gek ook: als het (een beetje) helpt, waarom niet? Niet iedereen heeft een Twitter-account, leest het VRT of BRUZZ artikel. Daarom wil ik van u weten of u zelf een pagina zal maken vanuit de regering om deze maatregelen bij de burger te brengen? Om zo de informatie centraal beschikbaar te stellen. Er zijn bovendien maatregelen genomen op de verschillende niveaus, federaal, regionaal, lokaal. Is er een site, een centraal punt met doorverwijzingen waar de verschillende maatregelen worden opgesomd, met onder meer welke voor wie wanneer van toepassing zijn?


Daarom wil ik van u weten:
Alvast bedankt om deze vragen afzonderlijk te beantwoorden:

 
  • Is er een pagina, website, telefoonnummer in de maak waar alle energiemaatregelen helder en minstens tweetalig beschikbaar zijn voor de Brusselaar? Zodat ze die kunnen raadplegen en zeker zijn dat ze niets missen. Wanneer zal die beschikbaar zijn? Is daar overleg over met de federale en andere gewestministers? Wordt (een verwijzing naar) die pagina/site opgenomen in alle toekomstige communicatie, ook bv. bij de ocmw’s?

 

 

 
 
Antwoord    1.
Op de tweetalige website www.leefmilieu.brussels werden de reeds aanwezige tips om energie te besparen geactualiseerd en opgesplitst in 10 kleine gratis acties die echt een verschil maken en 10 kleine investeringen die snel terugverdiend zijn. De gratis tips werden ook in de vorm van een folder gerealiseerd zodat ze beschikbaar zijn voor zij die geen toegang hebben tot onlinekanalen. Leefmilieu Brussel heeft een telefooncentrale beschikbaar op het nummer 02 775 75 75. Brusselaars die een stap verder willen zetten en die willen renoveren kunnen terecht op het nummer van Renolution 0800/35.270.
2.
Deze eenvoudige maatregelen werden online gepubliceerd op 3 oktober 2022, sindsdien is ook een folder beschikbaar. De tips werden op 18 oktober gecommuniceerd via sociale media en op 26 oktober door Leefmilieu Brussel aangeboden aan energiecontacten bij de OCMW’s en gemeenten en verspreid via Homegrade en Netwerk Wonen. In de eerste helft van december is ook een promotie voorzien via de communicatiekanalen van Brulocalis.

https://leefmilieu.brussels/praktische-tips/mijn-woning/energie-20-oplossingen-om-uw-verbruik-te-beperken

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/FOLD_20150312_10tipsEnergie_NL.pdf
3.
Op federaal vlak zijn er twee initiatieven. Enerzijds de op 9 november 2022 geactualiseerde website www.energywatchers.be, die praktische tips bevat om het energieverbruik te verminderen. Anderzijds de website info-energie (in aanbouw, lancering nog niet gekend) door het Nationaal Crisiscentrum in het kader van een eventueel gastekort. Deze laatste website zal ook tips bevatten voor de burgers en doorverwijzen naar de verschillende gewesten voor hulp bij het besparen van energie en begeleiding bij renovatie. Leefmilieu Brussel levert de regio-specifieke inhoud aan voor deze website.