Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de projectoproep "sociale economie 2022" en het optreden van het Gewest ten gunste van de sociale en democratische economie.

Indiener(s)
Michaël Vossaert
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 647)

 
Datum ontvangst: 07/10/2022 Datum publicatie: 13/01/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 13/01/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/11/2022 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De Brusselse regering tracht via talrijke initiatieven de ondernemingen bewust te maken van de economische en sociale kansen die een engagement voor de ecologische transitie biedt en hen te helpen deze kansen te grijpen. In die zin heeft de regering haar gewestelijke strategie voor economische transitie "Shifting Economy" bekendgemaakt, die tot doel heeft economische steun (financiering, steun, hosting, overheidsopdrachten, enz.) te verlenen aan Brusselse bedrijven die verantwoorde economische activiteiten met een positieve sociale en milieu-impact willen ontwikkelen.

In deze context heeft u een projectoproep "sociale economie 2022" gelanceerd om sociale en democratische ondernemingen te steunen die bijdragen tot de overgang van de Brusselse economie en die passen in een milieubewuste en maatschappelijk verantwoorde aanpak. Met deze oproep tot het indienen van projecten wil de regering ondernemingen helpen een levensvatbare economische activiteit te ontwikkelen die ook het scheppen en instandhouden van lokale banen bevordert. Deze nieuwe oproep voor projecten is gericht op drie soorten projecten: starters, schaalvergroting en samenwerking. De oproep is op 25 juli 2022 afgesloten.

In dit verband, mevrouw de staatssecretaris, zijn dit mijn vragen:

  1. Kunt u ons al vertellen welke projecten in het kader van deze oproep zijn geselecteerd? Hoeveel projecten? Voor welke bedragen? In welke sectoren?

  2. Welke precieze criteria voor de sociale voorbeeldfunctie en het behoorlijk bestuur zijn aangehouden? Gaat het erom de democratisering van bedrijven aan te moedigen? Coöperaties en collectieve besluitvorming bevorderen? Transparantie van de bezoldiging? De inclusie van iedereen?

  3. Welke feedback heeft u gekregen van eerdere oproepen tot projecten? Ziet u een bestendiging of een schaalverandering van de eerder gesteunde projecten?

  4. Wat zijn, naast deze oproep tot het indienen van projecten, de volgende belangrijke maatregelen ten gunste van de sociale en solidaire economie?

 
 
Antwoord   

Op 8 december 2022 heeft de regering de selectie van projecten in het kader van de projectoproep voor vernieuwende projecten van sociale en democratische ondernemingen gevalideerd: het gaat om 8 projecten, voor een totaalbedrag van € 602 467.

 

Project

Projectdrager(s)

Omschrijving van het project

Budget

Bike to nature

La Ferme Nos Pilifs

Tuindienst

€ 78 000

Les maraîchers urbains extraordinaires

Citeco

Diversificatie van thuistuinieren

€ 56 467

Voor een opschaling van de sociale en circulaire huisvesting in tijdelijke bewoning

Communa

Ondersteuning van de schaalvergroting van de activiteit van Communa

€ 75 000

Bruxel-Art

Casablanco

Ontwikkeling van een activiteitencoöperatie voor ambachtslieden en werknemers in de bouwsector

 

€ 80 000

 

Start van de productie van landbouwtools

Fabriek Paysanne

Oprichting van een productielijn voor landbouwwerktuigen

€ 80 000

Aprekweenz

APRE SERVICES

Installatie van een wasserij voor herbruikbare bekers en voedselcontainers

€ 80 000

Sociale Wooncoöperatie

De overmolen

Oprichting van een sociale huisvestingscoöperatie

€ 73 000

Brupower – Burger-energiecoöperatie

Brupower

Start van een burger-energiecoöperatie

€ 80 000

 

Alle administratieve en kwalitatieve criteria zijn beschikbaar op de site van BEW: Projectoproep: Sociaal ondernemerschap als hefboom voor de economische transitie | Brussel Economie en Werkgelegenheid (economie-werk.brussels)

 

Steun voor de democratisering van ondernemingen buiten de sociale economie wordt verleend via andere hefbomen, waaronder de projectoproep ‘steun aan ondernemers en begeleiding bij de economische transitie’, die het mogelijk gemaakt heeft om actoren voor de begeleiding bij de transitie gedurende 2 jaar te financieren. Die actoren begeleiden alle ondernemingen naar de transitie, niet alleen op het vlak van sociale en milieu-impact, maar ook op het vlak van bestuur, om alle belanghebbenden van de onderneming bij de besluitvorming te betrekken.

 

De nagestreefde doelstelling van de projectoproep ‘sociale economie 2022’ is om bij te dragen aan de uitvoering van de Shifting Economy. Veel actoren in het ecosysteem van de sociale economie nemen een of meerdere keren deel aan de projectoproepen voor sociale economie, sociale innovatie (PYSI) en circulaire economie (Be Circular). Zo worden veel projecten duurzaam gemaakt. Dat moet echter genuanceerd worden, aangezien de projectoproep ‘sociale economie’ betrekkelijk jong is en er nog niet voldoende tijd verstreken is om het mogelijke effect van de projectoproep op de gesubsidieerde organisaties te beoordelen.

 

Sinds 2016 ondersteunt de Brusselse regering initiatieven van sociale economie door jaarlijks een projectoproep te lanceren die specifiek gericht is op sociale ondernemingen.

 

Sinds de organisatie van die projectoproep zijn 68 projecten geselecteerd.

 

De 17 belangrijkste maatregelen in verband met de ontwikkeling van de sociale en democratische economie in het Brussels Gewest zijn opgenomen in de Shifting Economy. Die zijn gebaseerd op 2 complementaire strategische pijlers om de doelstellingen te bereiken, namelijk het ondersteunen en stimuleren van economische actoren in het sociaal en democratisch ondernemerschap.

  • Pijler 1: De vraag stimuleren door sociale en democratische ondernemingen te promoten. Het doel is om het grote publiek kennis te laten maken met die ondernemingen om de vraag naar de door hen aangeboden producten en diensten te stimuleren.
  • Pijler 2: Het aanbod stimuleren door sociale en democratische ondernemingen te ondersteunen. Het doel daarvan is om de lancering en de ontwikkeling van sociale ondernemingen te ondersteunen via financierings-, begeleidings- en netwerkinstrumenten, zodat ze talrijker worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Bijna al die 17 maatregelen worden momenteel uitgevoerd of gelanceerd, of ze nu betrekking hebben op:

  • de financiering: verdrievoudiging van het budget voor CoopUs (verhoging tot 1 miljoen euro per jaar), versoepeling van de voorwaarden en de mogelijkheid om de lening en kapitaalparticipatie te combineren, handhaving van de projectoproepen ‘sociale economie’ en ‘PYSI’;
  • de begeleiding: COOPCITY duurzaam maken en ondersteuning bieden aan de actoren die ondernemingen begeleiden, met name uit de sociale economie (Crédal, SAW-B, Déclic en Perspectives), via de projectoproep ‘steun aan ondernemers en begeleiding bij de economische transitie’;
  • de sociale economie zichtbaarder maken: communicatiecampagne in 2021 voor personen tussen 18-34 jaar, steun voor de Prix de l’économie sociale van ConcertES.

 

Vele andere acties worden uitgevoerd: herlancering van de communicatiecampagne, forum sociale economie, hub.awards met een prijs voor sociale economie, het werk van hub.brussels rond sociale economie-indicatoren, enz.