Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de dematerialisatie van diensten van algemeen belang, met name Actiris, en de gevolgen daarvan voor laaggeletterde werkzoekenden

Indiener(s)
Farida Tahar
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 209)

 
Datum ontvangst: 28/11/2022 Datum publicatie: 14/12/2022 Referentie: B.I.V. 47 (22/23), Blz. 5
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 14/12/2022 Referentie: B.I.V. 47 (22/23), Blz. 7
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/11/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
30/11/2022 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/12/2022 Ontwikkeling Farida Tahar B.I.V. 47 (22/23) 5
14/12/2022 Tussenkomst Alain Vander Elst B.I.V. 47 (22/23) 7
14/12/2022 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 47 (22/23) 7
14/12/2022 Repliek Farida Tahar B.I.V. 47 (22/23) 11