Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de leegstaande sociale woningen

Indiener(s)
Bruno Bauwens
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1055)

 
Datum ontvangst: 01/12/2022 Datum publicatie: 02/02/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 31/01/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/12/2022 Ontvankelijk
31/01/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

In de algemene toelichting bij de begroting vermeldt u dat de BGHM 40.442 sociale woningen ter beschikking stelt. Wij zouden informatie willen over de sociale woningen die leegstaan en de redenen daarvoor. Wij willen ook weten hoe het staat met de vorderingen en de maatregelen die worden genomen zodat de leegstaande woningen bewoond kunnen worden.

Mijn vragen zijn dus de volgende:

  • Hoeveel van de 40.442 sociale woningen staan er momenteel leeg? Sinds wanneer staan deze woningen leeg?

  • Hoeveel woningen staan er leeg wegens renovatie? Wanneer is voorzien dat ze bewoond kunnen worden?

  • Hoeveel woningen staan er leeg tussen twee huurperiodes? Wat is de gemiddelde wachttijd per OVM tussen twee bewoningen?

 

 

 
 
Antwoord    In bijlage vindt u een tabel met alle leegstaande sociale woningen bij de 16 Brusselse OVM's.
Ter informatie:sociale woningen kunnen leegstaan om verschillende redenen:
1. Omdat ze worden gerenoveerd:
• in de woning zijn dus werken aan de gang in het kader van een goedgekeurd investeringsplan, met eigen of andere financieringsmiddelen (kolom R1 in de tabel in bijlage).
2. Omdat ze gerenoveerd moeten worden:
• dat wil zeggen dat de woning in de studiefase voor renovatie zit, in het kader van een goedgekeurd investeringsplan, met eigen of andere financieringsmiddelen (kolom R2 in de tabel in bijlage).
• of het project moet worden uitgewerkt en geraamd: de woning is dan nog niet opgenomen in een investeringsplan (kolom R3 in de tabel in bijlage).

3. Omdat er sprake is van huurleegstand:
• ofwel gaat het om woningen waarvan de herverhuring aan de gang is. De woning werd dus opnieuw in goede verhuurstaat gebracht, werd definitief toegewezen of staat op het punt om voor verhuur toegewezen te worden (HL1).
• ofwel gaat het om woningen die momenteel worden opgefrist. Het gaat om woningen die, naargelang het geval, opgefrist moeten worden voordat de nieuwe huurders hun intrek nemen. Deze rubriek omvat ook de gevallen waarin de opfrissingswerken gelijklopen met de toewijzings- of toekenningsprocedure van de woning (HL2).
Op 30/06/2022 stonden er 4945 sociale woningen leeg (d.w.z. 12,22%) en slechts bij 75 daarvan (kolom R3) was er nog geen studiefase, opknapbeurt, renovatie of herverhuring aan de gang.
De duur van de leegstand varieert naargelang de woning en de oorzaak van de leegstand (grondige renovatie, opfrissingswerken of herverhuring aan de gang).
Op 30/06/2022 stonden er 3224 woningen leeg omwille van een renovatie. De herverhuringstermijn varieert al naargelang de woning, afhankelijk van het soort renovatiewerken dat is uitgevoerd.
Op 30/06/2022 was er tot slot bij 1698 woningen sprake van huurleegstand. De gemiddelde wachttijd tussen twee verhuringen bedraagt 3,2 maanden.