Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de studies over de gevolgen van de toepassing van het Renolutionplan voor het onroerend goed

Indiener(s)
Bruno Bauwens
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 665)

 
Datum ontvangst: 01/12/2022 Datum publicatie: 11/01/2023 Referentie: B.I.V. 57 (22/23), Blz. 56
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 11/01/2023 Referentie: B.I.V. 57 (22/23), Blz. 57
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/12/2022 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/12/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/12/2022 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/01/2023 Ontwikkeling Bruno Bauwens B.I.V. 57 (22/23) 56
11/01/2023 Antwoord Alain Maron B.I.V. 57 (22/23) 57
11/01/2023 Repliek Bruno Bauwens B.I.V. 57 (22/23) 59