Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de tenuitvoerlegging van de AVG bij de overheidsdiensten

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 217)
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 611)

 
Datum ontvangst: 11/12/2022 Datum publicatie: 21/03/2023 Referentie: B.I.V. 101 (22/23), Blz. 44
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 21/03/2023 Referentie: B.I.V. 101 (22/23), Blz. 46
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/12/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/12/2022 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
21/03/2023 Ontwikkeling Leila Agic B.I.V. 101 (22/23) 45
21/03/2023 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 101 (22/23) 46
21/03/2023 Repliek Leila Agic B.I.V. 101 (22/23) 47