Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het wetenschappelijk onderzoek naar elektrohypersensitiviteit

Indiener(s)
Michaël Vossaert
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 652)

 
Datum ontvangst: 12/12/2022 Datum publicatie: 02/02/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 31/01/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/12/2022 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Elektrohypersensitiviteit (EHS) is een zeer controversieel onderwerp, waarbij degenen die ervan overtuigd zijn dat er een verband is tussen blootstelling aan elektromagnetische straling en symptomen, staan tegenover anderen die sceptischer zijn en menen dat een dergelijk verband niet wetenschappelijk is bewezen. Talrijke studies hebben getracht de kwestie te beslechten, maar er werd nog geen consensus bereikt.

Eind 2020 voerden het Issep en Sciensano een studie uit met vrijwilligers om meer inzicht te krijgen in de mogelijke verbanden tussen blootstelling aan elektromagnetische straling en de symptomen van elektrosensitiviteit. Het betrof een innovatief onderzoek, onder meer omdat het gebaseerd was op een testprotocol dat werd opgesteld in samenwerking met mensen die verklaarden overgevoelig te zijn voor elektromagnetische straling.

Het resultaat van dat onderzoek werd onlangs bekendgemaakt. De studie heeft geen verband aangetoond tussen de blootstelling aan straling en de percepties of het melden van symptomen onder de vrijwilligers. Geen van de 16 vrijwilligers (zowel deelnemers die verklaren elektrohypersensitief te zijn als deelnemers die zich afvragen of ze het zijn) die deelnamen aan de 12 sessies, konden op een consistente manier waarnemen of ze blootgesteld stonden aan straling of niet.

Dat onderzoek is een interessante wetenschappelijke bijdrage aan een debat dat velen, ook in het Brussels Gewest, bezighoudt. De blootstelling aan elektromagnetische straling staat ook centraal in het debat over 5G en kwam ook aan bod tijdens de gemengde overlegcommissie die in het Brussels Parlement werd georganiseerd.

Kunt u aangeven of er in het verleden in het Brussels Gewest gelijkaardige studies werden uitgevoerd en gefinancierd? Financiert het gewest het wetenschappelijk onderzoek naar dat onderwerp?
 
 
 
Antwoord    Innoviris heeft nog geen onderzoeksprojecten over elektrohypersensitiviteit gefinancierd. Een van de strategische innovatiedomeinen (SID’s) van het Gewestelijk Innovatieplan betreft “gepersonaliseerde en geïntegreerde gezondheid en zorg”. Een onderzoeksproject over dat thema, ingediend door een actor van het innovatieve ecosysteem, zou dus in aanmerking kunnen komen.