Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het verslag van het Rekenhof over de begroting van de MIVB

Indiener(s)
Bruno Bauwens
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1441)

 
Datum ontvangst: 06/12/2022 Datum publicatie: 17/01/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 13/01/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/12/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

In het kader van de begrotingsbesprekingen van de commissie voor Mobiliteit op 29 november hadden wij graag een antwoord gekregen op de volgende vraag.

In het verslag van het Rekenhof staat het volgende: "Vóór de begrotingsbesprekingen raamde de MIVB het ESR-vorderingensaldo op -148,5 miljoen euro. Om het door de regering vastgelegde saldo (-32,5 miljoen euro) in acht te nemen, diende de MIVB haar geraamde begrotingsuitgaven te verminderen met 116 miljoen euro. Er zijn in ‘opdracht 06 van de uitgaven van de GOB’ echter kredieten (provisies) ingeschreven voor een deel van de uitgaven in kwestie.” Waarover gaat dat en wat is er bijgevolg niet gedekt?
 

 
 
Antwoord    Wij verwijzen u naar het antwoord op vraag 1440 van uw collega, de heer Handichi.