Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de resultaten van de representatieve enquête ‘De toekomsten van Brussel’

Indiener(s)
Khadija Zamouri
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 971)

 
Datum ontvangst: 06/12/2022 Datum publicatie: 17/01/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 23/12/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/12/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

De regeerverklaring stelde dat “de steeds terugkerende vragen over de organisatie van de gemeenten, OCMW’s, politiezones en het Gewest zonder enig taboe besproken zullen worden”. U gaf vorm aan deze afspraak door het opstarten van het initiatief De Toekomsten van Brussel.

Het initiatief bestaat uit een drieluik: een representatieve enquête bij Brusselaars, debatten met actoren uit de politiek, de administraties en het middenveld en als derde burgerbijeenkomsten. Het geheel staat onder toezicht van een imminent panel van experten.

We staan doorgaans zeer positief ten aanzien van burgerparticipatie. Op voorwaarde dat het objectief wordt georganiseerd, los van politieke druk, weg van een vooraf bepaalde politieke agenda. Kortom: los van politiek. Als politici moeten we het proces durven vrij laten en de burger centraal plaatsen. Écht luisteren en begrijpen dus.

Het eerste luik de enquête lijkt ons alvast veelbelovend. We formuleren vaak veel kritiek op de instellingen, de complexiteit. Maar we hebben inderdaad nooit, of te weinig, de moeite gedaan om te vragen wat de Brusselaars er zelf van denken: begrijpen ze de indeling, zijn ze gehecht aan hun gemeente, hun postcode, hun politiezone, …

We weten het niet echt. De enquête kan hier al heel wat over zeggen. Deze enquête liep van 7 november tot 7 december 2022.

Mijn vragen:

  • Kunnen we de vragen van de enquête reeds inzien?

  • Zullen de resultaten van de enquête ook bekendgemaakt worden op de site, nog voor stap twee, de debatten, van start gaat?

 

 

 
 
Antwoord    Ik heb uw vraag over de resultaten van de representatieve enquête “de toekomsten van Brussel” goed ontvangen.

Deze vraag valt onder de bevoegdheid van de Minister voor Plaatselijke Besturen. Ik ben dan ook zo vrij u hiervoor te verwijzen naar mijn collega, Minister B. Clerfayt.