Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de hervorming van de registratierechten en de gevolgen daarvan voor de huurders

Indiener(s)
Luc Vancauwenberge
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 219)
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 575)

 
Datum ontvangst: 13/12/2022 Datum publicatie: 13/02/2023 Referentie: B.I.V. 77 (22/23), Blz. 20
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 13/02/2023 Referentie: B.I.V. 77 (22/23), Blz. 21
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/01/2023 Vraag om uitleg omgevormd tot mondelinge vraag Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/01/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/01/2023 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
13/02/2023 Ontwikkeling Luc Vancauwenberge B.I.V. 77 (22/23) 20
13/02/2023 Antwoord Sven Gatz B.I.V. 77 (22/23) 21
13/02/2023 Repliek Luc Vancauwenberge B.I.V. 77 (22/23) 23