Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de toegang tot de arbeidsmarkt voor mensen met een handicap en de bestrijding van daarmee verband houdende discriminatie

Indiener(s)
Kalvin Soiresse Njall
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 616)

 
Datum ontvangst: 08/01/2023 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/01/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/01/2023 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/01/2023 Uitgesteld p.m.
01/03/2023 Van de agenda gehaald.
01/03/2023 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag