Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het toepassen van mystery shopping in de sector van het bezoldigd personenvervoer

Indiener(s)
Hicham Talhi
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 696)

 
Datum ontvangst: 09/01/2023 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/01/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
11/01/2023 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
07/02/2023 Van de agenda gehaald.
07/02/2023 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag