Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de frauduleuze praktijken van sommige Brusselse hotels inzake het bezoldigd vervoer van personen

Indiener(s)
Hicham Talhi
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 707)

 
Datum ontvangst: 23/01/2023 Datum publicatie: 14/03/2023 Referentie: B.I.V. 93 (22/23), Blz. 37
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 14/03/2023 Referentie: B.I.V. 93 (22/23), Blz. 38
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/01/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/01/2023 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
14/03/2023 Ontwikkeling Hicham Talhi B.I.V. 93 (22/23) 37
14/03/2023 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 93 (22/23) 38
14/03/2023 Repliek Hicham Talhi B.I.V. 93 (22/23) 38