Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de percentages ingezameld restafval en gesorteerd afval

Indiener(s)
Gladys Kazadi
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 692)

 
Datum ontvangst: 23/01/2023 Datum publicatie: 15/02/2023 Referentie: B.I.V. 80 (22/23), Blz. 63
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 15/02/2023 Referentie: B.I.V. 80 (22/23), Blz. 64
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
25/01/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
25/01/2023 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/02/2023 Ontwikkeling Gladys Kazadi B.I.V. 80 (22/23) 64
15/02/2023 Antwoord Alain Maron B.I.V. 80 (22/23) 64
15/02/2023 Repliek Gladys Kazadi B.I.V. 80 (22/23) 67