Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de balans van de acties en resultaten van BRUCEFO

Indiener(s)
Clémentine Barzin
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 668)

 
Datum ontvangst: 25/01/2023 Datum publicatie: 20/03/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 22/02/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/02/2023 Ontvankelijk
 
Vraag    Het Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise BRUCEFO ondersteunt bedrijven die actief zijn in de voedingssector en bedrijven die in de sector actief willen worden. Tijdens de begrotingsdebatten hebben we het regelmatig over BRUCEFO gehad. Daarom wil ik vandaag een stand van zaken krijgen van de acties en de resultaten van het centrum.

Graag een antwoord op de volgende vragen:

  • Hoeveel bedrijven en ondernemers hebben een beroep gedaan op het BRUCEFO-laboratorium voor de analyse van voedingsmiddelen voor de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022?

  • Hebt u statistieken over de omvang van die bedrijven (op basis van het aantal VTE's)?

  • Hoeveel bedrijven en ondernemers hebben advies en begeleiding op maat gekregen van BRUCEFO voor de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022? Hebt u een uitsplitsing naargelang de omvang van die bedrijven en hun meer specifieke werkterreinen?

  • Welk budget heeft het gewest aan BRUCEFO toegekend voor de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022?

  • Hoeveel VTE's zijn er in het team van BRUCEFO?

 
 
Antwoord    BRUCEFO, het Brussels centrum voor voedingsmiddelenexpertise, staat onder toezicht van de heer Alain Maron. Ik nodig u dan ook uit uw vraag aan hem voor te leggen.