Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de vooruitgang van de mobiele en gewestelijke containerparken

Indiener(s)
Bruno Bauwens
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 699)

 
Datum ontvangst: 02/02/2023 Datum publicatie: 01/03/2023 Referentie: B.I.V. 87 (22/23), Blz. 39
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 01/03/2023 Referentie: B.I.V. 87 (22/23), Blz. 41
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/02/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/02/2023 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
01/03/2023 Ontwikkeling Bruno Bauwens B.I.V. 87 (22/23) 40
01/03/2023 Toegevoegde mondelinge vraag Alain Vander Elst B.I.V. 87 (22/23) 41
01/03/2023 Antwoord Alain Maron B.I.V. 87 (22/23) 41
01/03/2023 Repliek Bruno Bauwens B.I.V. 87 (22/23) 43