Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de energiepremie voor energieverslindende sociale woningen

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 181)

 
Datum ontvangst: 06/02/2023 Datum publicatie: 16/03/2023 Referentie: B.I.V. 97 (22/23), Blz. 6
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 16/03/2023 Referentie: B.I.V. 97 (22/23), Blz. 11
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/02/2023 Interpellatie omgevormd tot vraag om uitleg Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/02/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/02/2023 Verwijzing commissie huisvesting Uitgebreid Bureau van het Parlement
16/03/2023 Ontwikkeling Fouad Ahidar B.I.V. 97 (22/23) 8
16/03/2023 Tussenkomst Joëlle Maison B.I.V. 97 (22/23) 6
16/03/2023 Tussenkomst Arnaud Verstraete B.I.V. 97 (22/23) 8
16/03/2023 Tussenkomst Mathias Vanden Borre B.I.V. 97 (22/23) 8
16/03/2023 Tussenkomst Carla Dejonghe B.I.V. 97 (22/23) 9
16/03/2023 Tussenkomst Pierre-Yves Lux B.I.V. 97 (22/23) 9
16/03/2023 Tussenkomst Pepijn Kennis B.I.V. 97 (22/23) 11
16/03/2023 Antwoord Nawal Ben Hamou B.I.V. 97 (22/23) 11
16/03/2023 Repliek Fouad Ahidar B.I.V. 97 (22/23) 14
16/03/2023 Bijkomende antwoord Nawal Ben Hamou Bijlage