Logo Parlement Buxellois

Vraag om uitleg betreffende de door de Brusselse regering genomen maatregelen ten aanzien van dienstenchequebedrijven die inbreuken plegen op de regelgeving inzake welzijn op het werk

Indiener(s)
Farida Tahar
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 220)

 
Datum ontvangst: 05/02/2023 Datum publicatie: 01/03/2023 Referentie: B.I.V. 86 (22/23), Blz. 37
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 01/03/2023 Referentie: B.I.V. 86 (22/23), Blz. 40
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/02/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/02/2023 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
01/03/2023 Ontwikkeling Farida Tahar B.I.V. 86 (22/23) 37
01/03/2023 Toegevoegde vraag om uitleg Francis Dagrin B.I.V. 86 (22/23) 38
01/03/2023 Tussenkomst Els Rochette B.I.V. 86 (22/23) 39
01/03/2023 Tussenkomst Alain Vander Elst B.I.V. 86 (22/23) 39
01/03/2023 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 86 (22/23) 40
01/03/2023 Repliek Farida Tahar B.I.V. 86 (22/23) 46