Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende ChatGPT en de gevolgen ervan

Indiener(s)
Christophe De Beukelaer
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 688)

 
Datum ontvangst: 06/02/2023 Datum publicatie: 13/04/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 23/03/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/02/2023 Ontvankelijk p.m.
23/03/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    22 december 2022 zal de geschiedenis ingaan. Het is de komst van kunstmatige intelligentie naar het grote publiek via de lancering van ChatGpt.

Hoewel we nog in de beginfase zitten, hebben ChatGpt en Claude net de Amerikaanse advocatuurexamens, medische examens en een MBA gehaald.

"ChatGPT zal gevolgen hebben voor iedereen die teksten produceert, inclusief code, zoals journalisten, community managers, marketing professionals, advocaten, coders, enz. Maar het kan ook worden gebruikt voor alles van gegevensverwerking, visueel ontwerp, fondsenwerving, secretariaatswerk, enzovoort.

Bureaucratische, "intellectuele" en creatieve banen zullen op hun kop worden gezet. Kunstmatige intelligentie zal voor intelligentie zijn wat de stoommachine was voor handenarbeid: een revolutie.

We hebben twee keuzes bij de komst van kunstmatige intelligentie in ons leven:

  • Ons terugtrekken in onze eigen gewoonten, alleen de grenzen en de gevaren aan de kaak stellen, proberen de verandering af te remmen en vasthouden aan de wereld zoals we die kennen. Dit is te vaak het standpunt van de politieke wereld.

  • Het is gebaseerd op het principe dat technologie op zichzelf goed noch slecht is, maar dat alles afhangt van wat we ermee doen. Het kan een kans zijn als we vanaf het begin op deze veranderingen anticiperen en ze begeleiden. Respecteer het oude door het nieuwe te enten in plaats van energie en kostbare tijd te verspillen aan het bestrijden ervan. Anticiperen en rekening houden met deze kwesties om ervoor te zorgen dat deze veranderingen goed zijn voor onze samenleving en de mannen en vrouwen die er deel van uitmaken.

Daarom, mevrouw de staatssecretaris, zou ik u in het kader van uw missies in verband met economische overgang en wetenschappelijk onderzoek een paar vragen willen stellen:

  • Hoe steunt u projecten die actief zijn in kunstmatige intelligentie op Brusselse bodem zodat Brussel de talenten en projecten van de toekomst kan aantrekken? Welke maatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat onze economische structuur van deze technologische revolutie profiteert?

  • Heeft u de bedrijven en hoofdrolspelers op dit gebied ontmoet? Kunt u ons de conclusies van deze bijeenkomsten vertellen?

  • Beschikt Brussel als Europese hoofdstad over de nodige infrastructuur op technologisch, netwerk- en gebouwniveau om dit ecosysteem van kunstmatige intelligentie te huisvesten? Wat zijn onze voordelen en welke punten moeten worden ontwikkeld? Heeft u een kadaster van deze infrastructuren gemaakt?

  • Hoe steunt u onderzoek op het gebied van kunstmatige intelligentie? Verhoogt u de middelen voor deze sector?

  • Hebt u in de administraties waarvoor u verantwoordelijk bent een werkgroep opgericht om te bestuderen hoe AI het werk van deze administraties zal veranderen? Welke posities zullen worden toegewezen? Heeft u een AI-referent aangewezen? Hebt u een plan om het personeel in deze nieuwe technologieën op te leiden en de administraties er efficiënter mee te maken?

 
 
Antwoord    Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 14 december 2022 de overeenkomst afgesloten met sustAIn.brussels (zie: https://innoviris.brussels/nl/node/919), de European Digital Innovation Hub (EDIH) – aangestuurd door de ULB, de VUB, Sirris, Agoria en BeCentral – die zich als een vlaggenschip op het gebied van artificiële intelligentie (AI) ten dienste van de transitie positioneert. Alle ondernemingen (ook non-profitorganisaties) met een zekere digitale ambitie komen in aanmerking voor de diensten die de hub aanbiedt, ongeacht de sector. Naast state-of-the-art AI-expertise zal de Brusselse EDIH ook een voortrekkersrol spelen op het gebied van cyberveiligheid en andere digitale technologieën, zoals het Internet-of-Things (IoT), Cloud/Edge computing of big data. Het onderscheidende kenmerk van sustAIn.brussels is dat het digitale oplossingen wil aanbieden met betrekking tot de klimaat- en milieutransitie. Het is immers van mening dat de klimaatambities een kans vormen om digitale oplossingen te ontwikkelen die deze uitdaging helpen aangaan.

Concreet zal sustAIn.brussels werken rond vijf strategische doelstellingen, namelijk:
- Aanmoediging en vergemakkelijking van innovatie ten dienste van de economische, sociale en ecologische transitie
- Bijdrage tot het economisch herstel
- Versterking van het Brusselse leiderschap op het gebied van artificiële intelligentie
- Ontwikkeling tot toegangspoort tot Europa voor Brusselse ondernemingen
- Vergemakkelijking van de digitalisering van de Brusselse industrie

In totaal wil sustAIn.brussels over een periode van drie jaar 1.503 ondernemingen of organisaties bereiken, verdeeld over de vier assen voor dienstverlening (zoals gedefinieerd door de Europese Commissie):
1. Test before invest: een technologische showcase, een bron van informatie en een ruimte voor experimenten voor ondernemingen bieden.
2. Skills & training: steun verlenen voor de ontwikkeling van vaardigheden op digitaal gebied.
3. Support to find investments: ondernemingen helpen bij het opstellen van solide bedrijfsmodellen, hen helpen zakelijke kansen te grijpen en hen begeleiden bij het zoeken naar financiering en investeerders.
4. Innovation ecosystem & networking: het Brusselse digitale ecosysteem bezielen, optreden als matchmaker tussen gebruikers en leveranciers van technologische oplossingen, en zorgen voor contacten met kenniscentra en andere pan-Europese EDIH's.

De EDIH wordt voor 50% gefinancierd door het Europese programma ‘Digital Europe Programme’. De overige 50%, met name 700.000 euro per jaar, wordt verstrekt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, via Innoviris. Innoviris, Brussel Economie en Werkgelegenheid, finance&invest.brussels en hub.brussels zullen instaan voor de opvolging van de werkzaamheden, zorgen voor een goede werking van het consortium en ook ondersteuning bieden voor bepaalde aspecten van de EDIH (financieringssteun, oriëntatie via het bestaande commerciële digitale aanbod, informatie, animatie en bewustmaking van de gemeenschap).

In het kader van het herstel- en relanceplan ondersteunt Innoviris overigens ook de werking van het FARI-instituut, de organisatie met een maatschappelijke roeping die tot doel heeft kennis op het gebied van artificiële intelligentie aan te wenden voor het algemeen belang (‘AI for the Common Good’). Innoviris heeft ook bijgedragen aan de FARI-publicatie ‘What can the Brussels Capital Region do to foster responsible AI?’ (zie:
https://issuu.com/faribrussels/docs/en.fari_conference_summary_2022).

FARI en de EDIH zullen in synergie en complementariteit samenwerken om samen een innovatiepool ‘Artificiële intelligentie’ te vormen ten dienste van de transitie in Brussel.

Bijlage 1 bevat een overzicht van de onderzoeksprojecten inzake artificiële intelligentie die in 2022 door Innoviris werden gefinancierd evenals de steun voor het opzetten van onderzoeksprojecten (naast de EDIH en FARI).

De meest recente inventaris van openbare en semiopenbare initiatieven inzake artificiële intelligentie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – opgesteld door Innoviris in samenwerking met hub.brussels – dateert van 2020 (zie:
http://artificialintelligence.brussels/documentation/Innoviris%20-%20Inventaris%20AI%20initiatieven%20Brussel_v1.00.pdf). Die inventaris is een uitgebreid naslagwerk voor ondernemingen, maar ook voor onderzoekers, burgers en studenten die met artificiële intelligentie aan de slag willen gaan of hun kennis ter zake willen vergroten.

Binnen Innoviris is geen referent ‘Artificiële intelligentie’ aangesteld, maar zijn er verschillende wetenschappelijke adviseurs belast met het begeleiden en financieren van onderzoeks- en innovatieprojecten waarin artificiële intelligentie een onderdeel kan zijn.

Wat betreft de rol van artificiële intelligentie binnen de administraties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, raad ik u aan contact op te nemen met de minister die belast is met de digitale transitie.