Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de vermindering van het afval en de genomen maatregelen met het oog op de afvalvermindering aan het begin van de productieketen

Indiener(s)
Bruno Bauwens
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 710)

 
Datum ontvangst: 24/01/2023 Datum publicatie: 01/03/2023 Referentie: B.I.V. 87 (22/23), Blz. 15
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 01/03/2023 Referentie: B.I.V. 87 (22/23), Blz. 16
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/02/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
08/02/2023 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
01/03/2023 Ontwikkeling Bruno Bauwens B.I.V. 87 (22/23) 15
01/03/2023 Antwoord Alain Maron B.I.V. 87 (22/23) 16
01/03/2023 Repliek Bruno Bauwens B.I.V. 87 (22/23) 18