Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de personeelsbezetting van uw kabinet aan het begin van 2023

Indiener(s)
Ariane de Lobkowicz
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 567)

 
Datum ontvangst: 12/02/2023 Datum publicatie: 20/03/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 01/03/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/02/2023 Ontvankelijk
01/03/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Om een duidelijk beeld te krijgen van de samenstelling van uw ministerieel kabinet, zou ik graag de volgende informatie ontvangen:

1. Hoeveel mensen werken er in totaal in uw kabinet?

1.1 Is het mogelijk een uitsplitsing naar geslacht te geven?

1.2 Is het mogelijk een uitsplitsing naar leeftijdscategorie te geven?

2. Hoeveel leden van uw kabinet zijn gedetacheerd vanuit een administratie of overheidsdienst en worden dus betaald door de dienst waartoe zij behoren?

 

 
 
Antwoord    Ik kan het Geachte Lid de volgende elementen van antwoord op haar vragen aanreiken die in bijlage worden opgenomen.