Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de dekking voor brandweerlui in geval van een zwaar arbeidsongeval of overlijden

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 813)

 
Datum ontvangst: 15/02/2023 Datum publicatie: 20/03/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 03/03/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
1/02/2023 Ontvankelijk
 
Vraag    Brandweerlui genieten een dekking van het Riziv voor arbeidsongevallen. Omdat de dekking ervan evenwel te laag wordt bevonden, bieden sommige Waalse zones een aanvullende dekking aan die twee tot drie keer hoger zou liggen dan de Riziv-dekking.

Bovendien blijkt er bij het overlijden van een brandweerman in dienstverband geen overlijdenskapitaal te zijn. Sommige zones pleiten daarom voor een overlijdenskapitaal tot 50.000 euro.

  • Genieten de Brusselse brandweerlui een Riziv-dekking bij een ernstig arbeidsongeval of overlijden? Hoe groot is die?

  • Genieten de Brusselse brandweerlui een aanvullende Riziv-dekking in geval van een ernstig arbeidsongeval of overlijden? Wat houdt die  in en hoeveel bedraagt ze?

 
 
Antwoord    De dekking arbeidsongeval voorzien in de wet van 03.07.1967 en haar koninklijke uitvoeringsbesluiten vervangt de tussenkomst van de dekking RIZIV.
Wanneer de dekking arbeidsongeval tussen komt, komt het RIZIV niet tussen.

In geval van overlijden, wordt een begrafenisuitkering toegekend ter hoogte van één maand van de laatste bruto-activiteitswedde van het personeelslid.
Voor brandweerlieden die tijdens een interventie overlijden, wordt de begrafenis betaald door de dienst.