Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het verbod op parkeren voor beschermde gebouwen

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 814)

 
Datum ontvangst: 16/02/2023 Datum publicatie: 20/03/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 02/03/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/02/2023 Ontvankelijk
 
Vraag    Ik heb vernomen dat in 2023 parkeren voor een beschermd gebouw in Brussel verboden wordt. Die maatregel zou niet alleen gelden voor openbare gebouwen, maar ook voor privéwoningen. Door het verbod zal het aantal parkeerplaatsen in de hoofdstad verder afnemen. Het zal ook problemen veroorzaken voor de buurtbewoners. In wijken die volledig uit beschermde gebouwen bestaan, zoals Le Logis-Floréal in Watermaal-Bosvoorde en De Moderne Wijk in Sint-Agatha-Berchem, zouden bewoners niet meer voor hun huis kunnen parkeren . Zij maken zich grote zorgen over die situatie.
  • Kunt u die informatie bevestigen? Heeft de beslissing ook gevolgen voor privé-eigendommen die als woonst worden gebruikt?

  • Welke alternatieven stelt u voor om tegemoet te komen aan de parkeerbehoeften van de Brusselaars die in een beschermd pand wonen, meer bepaald in een wijk als Le Logis-Floréal? Zijn er uitzonderingen voor personen met een beperkte mobiliteit?

 

 
 
Antwoord    De op 10 november 2022 in eerste lezing door de Regering goedgekeurde Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, die het openbaar onderzoek heeft doorlopen en momenteel aan het advies van de instanties en de gemeenteraden is voorgelegd, voorziet een parkeerverbod voor DE PUBLIEK TOEGANKELIJKE INGANGEN van de beschermde monumenten.

Het begrip “monument” wordt door artikel 206, 1°, a) van het BWRO omschreven als “
elk bijzonder merkwaardig werk, met inbegrip van de uitrusting of decoratieve elementen die er integrerend deel van uitmaken”. De lijst met bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beschermde monumenten kan op de volgende website worden geraadpleegd: https://monument.heritage.brussels/.
Het verbod heeft geen betrekking op de beschermde landschappen, gehelen en archeologische sites.
Het geheel van de tuinwijken “Le Logis - Floréal” valt dus niet onder het verbod.

De toekomstige Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening moet nog een lange procedure doorlopen (aanpassing na de ontvangen opmerkingen, tweede lezing, Raad van State) voor haar definitieve goedkeuring in derde lezing en haar daaropvolgende inwerkingtreding.

Parallel daarmee ben ik in dialoog met mijn collega Elke Van den Brandt om de ingangen tot sommige art-nouveaupanden die aan gewestwegen liggen al in 2023 vrij te maken.