Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de versterking van tests en controles op het werk

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 1130)

 
Datum ontvangst: 15/02/2023 Datum publicatie: 13/04/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 28/03/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/02/2023 Ontvankelijk
 
Vraag   
Het nieuwe racismeplan 2023-2026 is ambitieus. De regering heeft veel acties goedgekeurd.
  • Hoe werden de tests en controles op het werk bij Actiris versterkt?

 

 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag.

De versterking van de tests en controles met betrekking tot discriminatie bij aanwerving is een belangrijk punt in de strijd tegen discriminatie in het aanwervingsproces.
Deze actie 26 van het Brussels plan ter bestrijding van racisme wordt geleid door de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie van de GOB in samenwerking met Actiris, Unia, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.
De tests en controles worden versterkt via 3 pijlers:
Door het gebruik van tests voor discriminatie op de arbeidsmarkt te vereenvoudigen: ze kunnen plaatsvinden op basis van meldingen of klachten, maar ook – en dat is nieuw – op basis van voldoende vermoedens van discriminatie tegen een werkgever in het bijzonder, zonder dat daarvoor de voorafgaandelijke toestemming van een magistraat nodig is, zoals dat vandaag het geval is.
De tests zullen ook meer proactief zijn. Als een academische studie een vermoeden van discriminatie in een sector aantoont, zullen de inspecteurs van de GWI tests kunnen uitvoeren, met de voorafgaandelijke toestemming van het arbeidsauditoraat.
Tot slot zullen de inspecteurs controles ter plaatse kunnen uitvoeren onder een schuilnaam zonder daarvoor strafrechtelijk vervolgd te worden.
Deze nieuwigheden zullen in werking kunnen treden zodra het Parlement het ontwerp van ordonnantie tot wijziging van diverse bepalingen inzake het bestrijden van discriminatie op het vlak van tewerkstelling heeft goedgekeurd en gepubliceerd. Dit ontwerp van ordonnantie werd op 2 maart 2023 door de Regering in derde lezing goedgekeurd en zal binnenkort worden besproken in de Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling.