Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de projectoproepen in uw bevoegdheidsdomein

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1535)

 
Datum ontvangst: 22/02/2023 Datum publicatie: 13/04/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 30/03/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/03/2023 Ontvankelijk
30/03/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    In 2020, 2021 en 2022 hebben de regeringsleden talrijke projectoproepen uitgeschreven. Die projecten moeten helpen om bepaalde doelstellingen te verwezenlijken en kunnen leiden tot de opbouw van een nieuw duurzaam beleid.
  • Hoeveel projectoproepen werden in uw bevoegdheidsdomein uitgeschreven in 2020, 2021 en 2022?

  • Kunt u voor elk van de in 2020, 2021 en 2022 geselecteerde projecten de volgende elementen meedelen:

    • de naam en de beschrijving ervan;

    • het toegekende budget;

    • de nagestreefde doelstellingen en de mate waarin die zijn bereikt;

    • de elementen van het project die hebben bijgedragen aan de opbouw van een nieuw duurzaam beleid?

 
 
Antwoord    Volgende projectoproepen werden uitgeschreven voor elk van de beschouwde jaren:
Ten behoeve van de vzw’s:
- Projecten voor het verbeteren van de leefkwaliteit, de mobiliteit en de openbare ruimte voor iedereen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- Projecten rond verkeersveiligheid
- Brussel op vakantie
Ten behoeve van de gemeenten:
- Gewestelijke steun aan de gemeentelijke acties rond mobiliteit en verkeersveiligheid (dit omvatte drie luiken: “Subsidies voor uitrustingen en infrastructuur”, “Investeringssubsidies voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de gemeentewegen”, “Uitvoering van projecten inzake duurzame mobiliteit”)

De bijgevoegde tabel omvat voor elk van de projectoproepen in 2020, 2021 en 2022 de lijst met projecten, de begunstigde, het toegekende bedrag en de nagestreefde doelstellingen.

Wat betreft het bouwen aan een nieuw beleid op lange termijn, dragen alle gesubsidieerde projecten bij aan de uitvoering van het Gewestelijke Mobiliteitsplan Good Move (onder andere bewustmaking voor duurzamer mobiliteitskeuzes en veiliger gedragingen, verbetering van de netwerken voor voetgangers en fietsers, inrichting van de openbare ruimte, hogere veiligheid voor de gebruiker).