Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de projectoproepen in uw bevoegdheidsdomein

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1128)

 
Datum ontvangst: 22/02/2023 Datum publicatie: 21/04/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 20/04/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/03/2023 Ontvankelijk
20/04/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    In 2020, 2021 en 2022 hebben de regeringsleden talrijke projectoproepen uitgeschreven. Die projecten moeten helpen om bepaalde doelstellingen te verwezenlijken en kunnen leiden tot de opbouw van een nieuw duurzaam beleid.
  • Hoeveel projectoproepen werden in uw bevoegdheidsdomein uitgeschreven in 2020, 2021 en 2022?

  • Kunt u voor elk van de in 2020, 2021 en 2022 geselecteerde projecten de volgende elementen meedelen:

    • de naam en de beschrijving ervan;

    • het toegekende budget;

    • de nagestreefde doelstellingen en de mate waarin die zijn bereikt;

    • de elementen van het project die hebben bijgedragen aan de opbouw van een nieuw duurzaam beleid?

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Wat betreft Equal:

equal.brussels organiseert elk jaar projectoproepen om initiatieven van verenigingen die actief zijn op het vlak van gelijke kansen te ondersteunen.


In 2020 heeft equal.brussels twee projectoproepen gelanceerd voor initiatieven inzake gelijke kansen, een projectoproep inzake toegankelijkheid, een projectoproep inzake de bestrijding van geweld tegen vrouwen en een projectoproep inzake gender.

In 2021 heeft equal.brussels een projectoproep gelanceerd voor initiatieven inzake gelijke kansen, een projectoproep gericht op volgende thema’s: handicap/toegankelijkheid, geweld tegen vrouwen, racisme en gender, en een projectoproep over de thema’s LGBTQIA+ en alleenouderschap.


In 2022 heeft equal.brussels twee generieke oproepen gelanceerd ter ondersteuning van projecten inzake gelijke kansen, een specifieke projectoproep ter bestrijding van gendergelateerd geweld in het uitgaansleven en een projectoproep ter ondersteuning van vrouwelijke ondernemers, in samenwerking met Brussel Economie en Werkgelegenheid en hub.brussels.


U vindt een overzicht van alle projecten die ondersteund werden voor de jaren 2020, 2021 en 2022 in de bijlagen 1, 2 en 3.

Aangezien het om 573 projecten gaat, is het moeilijk om ze uitvoerig te beschrijven. De titel ervan wordt in de bijlage vermeld.


De relevantie van de doelstellingen van de projecten en de complementariteit ervan met de beleidslijnen maken deel uit van de selectiecriteria voor de projecten.

Via deze projectoproepen steunt de regering de veelzijdige en gevarieerde activiteiten van het verenigingsleven dat zich vaak inzet voor specifieke thema’s met kennis van zaken en/of voor een specifieke doelgroep, ook lokaal.


De bedoeling van de projectoproepen is bij te dragen tot de inspanningen van de regering voor een gelijk en inclusief gewest, door in te spelen op de talrijke en diverse noden van de Brusselse bevolking in aanvulling op het overheidsoptreden.


Met het oog op transparantie is deze informatie voor het afgelopen jaar overigens beschikbaar op de website van equal.brussels (https://equal.brussels/nl/subsidies/wie-heeft-een-subsidie-ontvangen/).


Wat betreft Brussel Huisvesting:

In deze periode zijn drie projectoproepen gelanceerd:
· Een projectoproep gericht aan de gemeenten en de OCMW’s om het aanbod van daklozenopvang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vergroten (gelanceerd in 2021);
· Een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling met betrekking tot het ter beschikking stellen van woningen voor dakloze personen en gezinnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gericht aan de sociale verhuurkantoren (gelanceerd in 2021, maar er werden geen projecten ingediend; de oproep werd dus opnieuw gelanceerd in 2022);
· En een projectoproep betreffende "Steun voor de aankoop en/of renovatie van panden door de gemeenten en de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het oog op het creëren van openbare huisvesting” (gelanceerd in 2021, 2022 en 2023).

Het Noodplan voor Huisvesting 2020-2024 voorziet in deze drie projectoproepen. Ze vormen respectievelijk actie 27 (betreffende de herhuisvesting van daklozen) en actie 4 (betreffende de aankoop en/of renovatie van onroerende goederen) van het plan.

De tabel in bijlage 4 bevat alle elementen van antwoord die momenteel beschikbaar zijn.