Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de projectoproepen in uw bevoegdheidsdomein

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 700)

 
Datum ontvangst: 22/02/2023 Datum publicatie: 21/04/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 21/04/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/03/2023 Ontvankelijk
21/04/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    In 2020, 2021 en 2022 hebben de regeringsleden talrijke projectoproepen uitgeschreven. Die projecten moeten helpen om bepaalde doelstellingen te verwezenlijken en kunnen leiden tot de opbouw van een nieuw duurzaam beleid.
  • Hoeveel projectoproepen werden in uw bevoegdheidsdomein uitgeschreven in 2020, 2021 en 2022?

  • Kunt u voor elk van de in 2020, 2021 en 2022 geselecteerde projecten de volgende elementen meedelen:

    • de naam en de beschrijving ervan;

    • het toegekende budget;

    • de nagestreefde doelstellingen en de mate waarin die zijn bereikt;

    • de elementen van het project die hebben bijgedragen aan de opbouw van een nieuw duurzaam beleid?

 
 
Antwoord    Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft 4 projectoproepen in 2020, 7 oproepen in 2021 en 7 oproepen in 2022 gelanceerd, waaronder de Crea.brussels-projectoproep die uitbesteed is aan ST’ART. Die sluiten allemaal aan bij de uitrol van de gewestelijke strategie voor economische transitie, de Shifting Economy.

In de bijlage vindt u de lijst van projectoproepen en voor elk daarvan de link naar de beschrijving en het reglement, het vastgelegde bedrag en het aantal toegekende subsidies.

Innoviris heeft 16 projectoproepen in 2020, 16 oproepen in 2021 en 13 oproepen in 2022 gelanceerd. Innoviris financiert bovendien projecten waarvan de oproepen door de Europese Commissie en in het kader van Europese partnerschappen gelanceerd zijn, alsook de open loketten.

De verschillende projectoproepen en financieringsinstrumenten zijn afgestemd op de strategische innovatiedomeinen die in het Gewestelijk Innovatieplan (GIP) 2021-2027 vastgesteld zijn.

De lijst van projectoproepen die in 2020, 2021 en 2022 gelanceerd zijn, staat in de
bijlage. Voor een gedetailleerd overzicht van de door Innoviris gesubsidieerde projecten in 2020 en 2021 kunt u de volgende documenten raadplegen:
https://indd.adobe.com/view/87e8e0db-f51c-431e-ba04-89726f3cae54 
https://indd.adobe.com/view/3c959b01-d72e-49dd-9025-34ea4776b68f 

De toegekende subsidies staan ook online op openbudgets.be.brussels/nl/home.