Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de stand van zaken van de oprichting van een tweetalig eengemaakt loket voor Brusselse cultuurspelers en kunstenaars

Indiener(s)
Lotte Stoops
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 731)
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 232)

 
Datum ontvangst: 27/02/2023 Datum publicatie: 17/04/2023 Referentie: B.I.V. 114 (22/23), Blz. 14
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 17/04/2023 Referentie: B.I.V. 114 (22/23), Blz. 15
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/03/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/03/2023 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/04/2023 Ontwikkeling Lotte Stoops B.I.V. 114 (22/23) 14
17/04/2023 Antwoord Rudi Vervoort B.I.V. 114 (22/23) 15
17/04/2023 Repliek Lotte Stoops B.I.V. 114 (22/23) 16