Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de vereenvoudiging van de gewestelijke websites

Indiener(s)
Christophe De Beukelaer
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 652)

 
Datum ontvangst: 28/02/2023 Datum publicatie: 03/05/2023 Referentie: B.I.V. 126 (22/23), Blz. 30
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 03/05/2023 Referentie: B.I.V. 126 (22/23), Blz. 30
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/03/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/03/2023 Verwijzing commissie Economische zaken en Tewerkstelling Uitgebreid Bureau van het Parlement
19/04/2023 Uitgesteld
03/05/2023 Ontwikkeling Christophe De Beukelaer B.I.V. 126 (22/23) 30
03/05/2023 Antwoord Bernard Clerfayt B.I.V. 126 (22/23) 30
03/05/2023 Repliek Christophe De Beukelaer B.I.V. 126 (22/23) 32