Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de agressie in de Brusselse containerparken

Indiener(s)
Alain Vander Elst
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 729)

 
Datum ontvangst: 01/03/2023 Datum publicatie: 22/03/2023 Referentie: B.I.V. 103 (22/23), Blz. 52
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 22/03/2023 Referentie: B.I.V. 103 (22/23), Blz. 53
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/03/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/03/2023 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie Uitgebreid Bureau van het Parlement
22/03/2023 Ontwikkeling Alain Vander Elst B.I.V. 103 (22/23) 52
22/03/2023 Antwoord Alain Maron B.I.V. 103 (22/23) 53
22/03/2023 Repliek Alain Vander Elst B.I.V. 103 (22/23) 54
22/03/2023 Bijlage aan het antwoord Alain Maron Bijlage