Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende de arbeidstijdverkorting in het openbaar ambt

Indiener(s)
Nadia El Yousfi
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 236)

 
Datum ontvangst: 02/03/2023 Datum publicatie: 27/03/2023 Referentie: B.I.V. 106 (22/23), Blz. 30
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 27/03/2023 Referentie: B.I.V. 106 (22/23), Blz. 32
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
06/03/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
06/03/2023 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken Uitgebreid Bureau van het Parlement
27/03/2023 Ontwikkeling Nadia El Yousfi B.I.V. 106 (22/23) 31
27/03/2023 Antwoord Sven Gatz B.I.V. 106 (22/23) 32
27/03/2023 Repliek Nadia El Yousfi B.I.V. 106 (22/23) 33