Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de compensatie voor het derven van inkomsten bij verplichte sluiting van ondernemingen.

Indiener(s)
Els Rochette
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 704)

 
Datum ontvangst: 23/01/2023 Datum publicatie: 13/04/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 30/03/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/03/2023 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Na de dodelijke mesaanval op Thomas Monjoie, politieagent bij politiezone Brussel-Noord, beslisten de burgemeesters van Schaarbeek en Sint-Joost op vrijdag 11 november een verplichte sluiting van alle handelszaken in de buurt rond de Aarschotstraat tussen 1 en 6u in de nacht. De maatregel gold van 14 november tot 14 december.

Uiteraard heeft zo’n sluiting financiële gevolgen voor de horeca, nachtwinkels, wedkantoren maar ook voor de sekswerkers uit de buurt.

De EU staat toe dat een lidstaat steun geeft aan een onderneming die wordt getroffen door een ernstige verstoring van de economie, zoals natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen. Zo staat het omschreven in artikel 107b van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU). De COVID-19-pandemie was zo’n omstandigheid. De huidige Europese energiecrisis rechtvaardigt ook bijzondere steunmaatregelen.

Er is geen vergelijkbaar economisch mechanisme om handelszaken/horeca/sekswerkers bij te staan als ze door kleine/tijdelijke/niet-heel-extreme omstandigheden zonder werk vallen.

Mijn vragen:

  • Welke maatregelen neemt u om het inkomensverlies van ondernemers op te vangen bij tijdelijke sluitingen die door de gemeentelijke overheid worden opgelegd? Wordt er in zulke gevallen sterker ingezet op de andere dienstverlening (straathoekwerkers, dienstverlening ocmw, overbruggingskredieten voor inkomensderving…)?

  • Indien ja, graag toelichting.

  • Indien nee, hoe stuurt u bij om de impact van een sluiting (opgelegd door de gemeentelijke overheid) voor ondernemers op te vangen?

 
 
Antwoord    De leden van de commissie stellen mij regelmatig vragen over de steunmaatregelen die wij de ondernemers van het Gewest kunnen bieden. Dat geldt met name wanneer hun activiteit wordt getroffen, hetzij door een bouwplaats, hetzij, meer in het algemeen, na de twee opeenvolgende crises, namelijk die van de strijd tegen de COVID-19-pandemie en nu de gevolgen van de stijgende energieprijzen.

Het is een belangrijk onderwerp, want achter de ondernemingen en handelszaken staan ​​vrouwen, mannen en gezinnen. En langdurige onderbrekingen van hun activiteit hebben ernstige gevolgen voor hun cashflow.

Zoals u in uw vraag aangeeft en zoals ik u heb kunnen meedelen in antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 643 over dit onderwerp, verleent Brussel Economie en Werkgelegenheid steun binnen het wettelijke kader van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen.

Die steun is in de eerste plaats bedoeld om de gewestelijke economische ontwikkeling te ondersteunen, via meerdere premies, bijvoorbeeld om te investeren, de onderneming te beveiligen, de toegankelijkheid te waarborgen, een website te ontwikkelen, de IT te beveiligen, voor consultancy, voor opleiding, enzovoort.

In twee gevallen wordt in een forfaitaire vergoeding voorzien:
- Ten eerste voor de overlast veroorzaakt door een GEWESTELIJKE bouwplaats van niveau 2. 
Ø De zaak moet op of aan het terrein van de bouwplaats zijn gelegen.
Ø Het moet gaan om een gecoördineerde bouwplaats: een bouwplaats waarbij verschillende nutsmaatschappijen zijn betrokken en waarvoor de taken van de verschillende nutsmaatschappijen worden gecoördineerd.
Ø Als gevolg van de bouwplaats moet het autoverkeer of het openbaar vervoer zijn onderbroken:
· in ten minste één rijrichting: alle rijstroken in die rijrichting moeten zijn geblokkeerd;
· gedurende 29 opeenvolgende kalenderdagen. 
- Het tweede geval is de situatie die wij helaas al bijna drie jaar meemaken. Een vergoeding kan worden toegekend bij een natuurramp, een ernstige verstoring van de economie als bedoeld in artikel 107 b van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie of een buitengewone gebeurtenis. Dat is de basis voor de premies die zijn ingesteld naar aanleiding van de economische gevolgen van de maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie of momenteel in het kader van de Europese energiecrisis.
De premies ter ondersteuning van de sectoren die het meest onder de COVID-19-crisis hebben geleden, werden bijvoorbeeld gericht toegekend op basis van het niveau van omzetverlies.

In de gewestelijke ordonnantie is dus geen sprake van een tussenkomst naar aanleiding van gemeentelijke beslissingen.