Logo Parlement Buxellois

Mondelinge vraag betreffende het partnerschap tussen het Centre national d'art et de culture Georges Pompidou en het project Kanal-Centre Pompidou

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 744)

 
Datum ontvangst: 09/03/2023 Datum publicatie: //
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: //
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/03/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
15/03/2023 Verwijzing commissie Territoriale Ontwikkeling Uitgebreid Bureau van het Parlement
17/04/2023 Van de agenda gehaald.
17/04/2023 Mondelinge vraag omgevormd tot schriftelijke vraag