Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de kostprijs van een vuilnisophaling

Indiener(s)
Bruno Bauwens
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1421)

 
Datum ontvangst: 14/04/2023 Datum publicatie: 06/06/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 31/05/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
19/04/2023 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag    Binnen het kader van het nieuwe netheidsplan clean.brussels werd in 10 gemeenten (Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, de stad Brussel - maar enkel Haren en Neder-over-Heembeek -, Evere, Ganshoren, Jette, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, en de twee Woluwes) een vuilnisophaling afgeschaft waardoor er slechts één ophaling per week overblijft. Terzelfdertijd wordt het sorteren via de oranje vuilniszak van voedingsafval verplicht gemaakt. Dit zal problemen met geurhinder veroorzaken, zeker in het geval van kleinere appartementen met een beperkt of zelfs geen terras.
  • Wat is de jaarlijkse kostprijs van het huidige systeem van vuilnisophaling van de witte zak?

  • Wat is de kostprijs van één wekelijkse ophaling van witte zak en de wekelijkse ophaling van de oranje zak?

 
 
Antwoord    1.
Net Brussel schat dat de huis-aan-huisophaling van de witte zak in 2021 bijna 46.000.000 euro heeft gekost. Dat bedrag omvat de passage van de ophaalwagens voor de witte zak twee keer per week.

2.
Naar schatting kost de wekelijkse ophaling van de witte zak, twee keer per week, en de ophaling van de oranje zak, één keer per week, bijna 950.000 euro.

Op basis van zijn analytische boekhouding is Net Brussel in dit stadium niet in staat om mee te delen hoeveel één wekelijkse ophaling van de witte zak in de tien betrokken gemeenten precies kost.